gyfrozen_farmers_banner
Kalendarz finansowy
* Aktualizacja dotycząca wyników za III kw. – 26 lutego 2019 r. (przed otwarciem giełdy)
* Wyniki za cały rok 2018/2019 – 4 czerwca 2019 r. (przed otwarciem giełdy)
* Aktualizacja dotycząca wyników za I kw. – 27 sierpnia 2019 r. (przed otwarciem giełdy)
* Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 września 2019 r. – 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
* Wyniki za I półrocze – 19 listopada 2019 r. (przed otwarciem giełdy)
Kalendarz imprez na 2017 r.
* 16 marca – Londyn
* 21 marca – Genewa
* 22 marca – Zurych
* 29 marca – Mediolan (konferencja)
* 30 marca – Paryż (konferencja w sprawie zadłużenia)
* 2 maja – Paryż (konferencja)
* 8 czerwca – Paryż
* 12 czerwca – Londyn
* 13 czerwca – Edynburg
* 22 czerwca – Bruksela (konferencja)
* 19 lipca – Madryt
* 13 września – Amsterdam (konferencja)
* 14 września – Londyn (konferencja)
* 25 września – Boston
* 26 września – Nowy Jork
* 26 września – Paryż (konferencja w sprawie zadłużenia)
* 27 września – Chicago
* 30 listopada – Zurych (konferencja)
* 7 grudnia – Londyn (konferencja)
* 8 grudnia – Bruksela (konferencja)


Kalendarz imprez na 2016 r.
* 25 lutego – Luksemburg
* 1 marca – Londyn
* 14 marca – Bruksela
* 17 marca – Mediolan
* 20 marca – Paryż
* 12 kwietnia – Frankfurt
* 14 kwietnia – Paryż
* 8 czerwca – Paryż
* 10 czerwca – Amsterdam
* 13 czerwca – Paryż
* 14 czerwca – Frankfurt
* 15 czerwca – Kopenhaga
* 16 czerwca – Helsinki
* 20 czerwca – Londyn
* 21 czerwca – Edynburg
* 23 czerwca – Bruksela (konferencja)
* 23–24 czerwca – Lizbona (konferencja)
* 13 września – Londyn
* 14 września – Londyn (konferencja)
* 26 września – Amsterdam
* 24 listopada – Paryż
* 25 listopada – Frankfurt
* 2 grudnia – Bruksela (konferencja)
* 8–9 grudnia – Londyn (konferencja)
* 14 grudnia – Zurych (konferencja)

Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.