co-CEO - greenyard.group
Hein Deprez & Marc Zwaaneveld

Hein Deprez

Hein Deprez

Hein se inició en 1983 con una pequeña plantación de setas. En 1987 fundó Univeg, que más tarde se convirtió en Greenyard Fresh. Fue la base sobre la que se construyó una de las mayores empresas de frutas y verduras del mundo, con una oferta única de productos frescos, congelados y preparados, y medios de cultivo. A inicios de 2018, Hein asumió el papel de Director Ejecutivo para Greenyard, centrándose en la visión a largo plazo y la estrategia de la compañía, y al mismo tiempo participa personalmente con algunos de sus principales clientes. Począwszy od połowy lutego 2019 r. Pan Hein Deprez i pan Marc Zwaaneveld wspólnie dzielą funkcję dyrektora generalnego.

Marc Zwaaneveld

Marc Zwaaneveld

Marc był doradcą różnych międzynarodowych firm i udzielał konsultacji w zakresie inwestycji, restrukturyzacji i zarządzania tymczasowego w latach 2002-2005 i 2011-2014. W latach 2005-2011 objął kilka stanowisk kierowniczych, w tym CFO i wiceprezesa zarządu w SUEZ Benelux & Germany. W 2014 roku rozpoczął pracę jako COO w Van Gansewinkel Group, lidera rynku w branży gospodarki odpadami Beneluksu. Po sześciu miesiącach został mianowany dyrektorem generalnym (do 2017 r.) i doprowadził do odwrócenia tendencji w tej grupie. Na początku 2019 roku objął nowo utworzone stanowisko w Greenyard jako Dyrektor Biura Transformacji, stworzonym do kierowania odzyskiwaniem wartości. Aby zagwarantować zintegrowaną i wydajną realizację planu transformacji w całej organizacji, w połowie lutego 2019 r. został mianowany na stanowisko współdyrektora, wraz z panem Heinem Deprezem."

Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.