Enjoying-Fruit---Vegetables.jpg
Wyniki firmy Greenyard
Sprawozdanie roczne i półroczne (angielski)
Sprawozdanie roczne i półroczne (niderlandzki)
Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.