Enjoying-Fruit---Vegetables.jpg
Wyniki firmy Greenyard
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (angielski)
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (niderlandzki)
Sprawozdanie roczne i półroczne (angielski)
Sprawozdanie roczne i półroczne (niderlandzki)
Sprawozdania statutowe
Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.