Greenyard w pierwszym półroczu: dobre wyniki i potwierdzone ambicje

Greenyard w pierwszym półroczu: dobre wyniki i potwierdzone ambicje

Firma Greenyard osiągnęła dobre wyniki w pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/24, zwiększając wolumeny, całkowitą sprzedaż, EBITDA oraz marżę EBIDTA. Wysoki wynik operacyjny w połączeniu ze ścisłą kontrolą kapitału obrotowego zapewnił niski poziom wskaźnika zadłużenia i dźwigni finansowej, który spadł z wartości 2,7x do 2,4x rok do roku. Wyniki Greenyard za pierwsze półrocze potwierdzają dobrą kondycję operacyjną firmy i jej zaangażowanie w realizację długofalowych ambicji.

W całym roku 2023/24 firma Greenyard potwierdza swoje ambicje osiągnięcia 175–180 mln EUR skorygowanej EBITDA oraz 4,9 mld EUR sprzedaży netto. Greenyard potwierdza również ambicje uzyskania wyniku sprzedaży 5,4 mld EUR i przedziału 200–210 mln EUR skorygowanej EBITDA do marca 2026 roku.

Komentarz dyrektora finansowego Nicolasa De Clercqa: „Niedawno dołączyłem do firmy, obejmując stanowisko dyrektora finansowego Grupy i cieszy mnie fakt, że osiąga ona dobre wyniki, szczególnie w kontekście trudnych warunków rynkowych. Wolumeny nadal rosły, a skutki inflacji są łagodzone wewnątrz grupy, tworząc platformę dla dalszego wzrostu rentowności i przepływów pieniężnych. Czysto roślinne doznania kulinarne, jakich dostarcza Greenyard za pośrednictwem swoich trzech pionów, stanowią wyraźną wartość dla naszych klientów i ich konsumentów”.

Firma Greenyard zajmuje wyjątkową pozycję w spożywczym łańcuchu wartości, co zapewnia jej także mocne podstawy dalszego wzrostu. Znajduje się w samym sercu rynku, który będzie się rozwijał.  Ma w ofercie mocny asortyment produktów, osiągnęła globalny zasięg i stawia na innowacyjność. Dostrzegając wyraźny zwrot w kierunku żywności na bazie roślin, firma Greenyard jest gotowa wykorzystać rosnący popyt na zdrowe, pożywne i przyjazne dla środowiska produkty spożywcze.

Pełna treść półrocznego sprawozdania firmy Greenyard jest dostępna tutaj.

Podsumowanie wyników za pierwsze półrocze roku 2023–2024

  • Sprzedaż netto w ujęciu porównawczym wzrosła o 11,2% za sprawą wzrostu wolumenu w pionie Fresh i działaniom kompensującym inflację w obu segmentach. Wolumeny wzrosły o 1,7%, a ceny o 9,5%.
  • Skorygowana EBITDA wzrosła o 12,3%, czyli szybciej niż sprzedaż netto.
  • Skorygowana marża EBITDA wzrosła o 13 punktów bazowych do 3,6%.
  • Wynik netto utrzymał stabilną wartość na poziomie 7,0 mln EUR, a na jego wysokość wpłynęły wyższe koszty odsetek i deprecjacji.