Greenyard zamyka przełomowy rok i patrzy w przyszłość z dużymi ambicjami

Celem firmy Greenyard od zawsze było dostarczanie ludziom zdrowych rozwiązań spożywczych dostosowanych do każdego stylu życia i do każdej pory dnia. Jak najwięcej ludzi powinno mieć możliwość korzystania z rozlicznych zalet owoców i warzyw. Ostatni rok ponownie pokazał, że nasza firma zajmuje centralną pozycję, jeśli chodzi o możliwość budowania zdrowszej przyszłości, zarówno dla nas samych, jak i dla naszej planety. W pełni przyjmujemy tę odpowiedzialność. Chcemy aktywnie polepszać życie innych.

W ciągu minionego roku finansowego przyspieszyliśmy przejście na zintegrowany model współpracy z klientami, z powodzeniem nawiązując i rozwijając długofalowe relacje z największymi sieciami detalicznymi w Europie. Ponadto poczyniliśmy znaczące postępy, jeśli chodzi o racjonalizację naszych działań i tworzenie korzyści skali na przestrzeni krajów, działów i pionów. To podejście zapewniło nam stabilne wyniki finansowe, a liczby mówią same za siebie:

  • Wartość sprzedaży netto wzrosła o 8,7%, do 4416 mln EUR
  • Skorygowana wartość EBITDA (po MSSF 16) wzrosła o 17,6%, do 156,9 mln EUR
  • Wskaźnik dźwigni finansowej wyniósł 2,9x (na dzień 31 marca 2021 r.), odnotowując spadek z wartości 4,4x w ubiegłym roku
  • Około 2780 kiloton wolumenu sprzedaży
  • Sprzedaż w ponad 80 krajach

 

Tak dobre wyniki w trudnych czasach to efekt połączonych wysiłków pełnych pasji pracowników, rozbudowanej, solidnej sieci zaangażowanych plantatorów, silnej bazy kontrahentów oraz coraz większego wsparcia ze strony całego społeczeństwa.

 

Patrzymy w przyszłość

Jako wiodący globalny dostawca owoców i warzyw wspieramy przechodzenie na zdrowszy tryb życia i bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw żywności. Aby tego dokonać sprawiamy, że owoce i warzywa stają się łatwiej dostępne, wygodniejsze w konsumpcji i mają bardziej przystępne ceny. W ten sposób zdrowy wybór staje się łatwym wyborem – dla jak najszerszego grona konsumentów. Polepszanie życia jest naszym celem nadrzędnym i będziemy nadal czynili starania w tym kierunku. Po przełomowym roku i wspólnie z naszymi klientami, wyjątkową siecią fantastycznych plantatorów i solidną bazą kontrahentów jesteśmy gotowi przyspieszyć tempo podążania tą drogą.

Jak Greenyard polepsza życie – więcej informacji

W Sprawozdaniu rocznym 2020/2021 prezentujemy nasze osiągnięcia w ciągu minionego roku finansowego oraz plany na kolejne lata.