Działania na rzecz klimatu: wartość dodana dla łańcucha wartości żywności

Na początku tego roku przedłożyliśmy nasze ambitne cele redukcji emisji dwutlenku węgla niezależnej inicjatywie SBTi (Science Based Targets initiative), będącej partnerstwem UN Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP i WWF. SBTi oceniła zobowiązania firmy Greenyard dotyczące emisji dwutlenku węgla, metodologię i wyznaczone cele pod kątem Paryskiego Porozumienia Klimatycznego (PCA) - ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Po dokładnym zbadaniu, SBTi certyfikowało teraz nasze cele. Jakie? Zmniejszenie naszych emisji bezpośrednich (zakres 1 i zakres 2) o 70% w 2030 r. w porównaniu do roku bazowego 2020 r., a także emisji pośrednich (zakres 3). W przypadku tych emisji z zakresu 3 chcemy zachęcić naszych największych dostawców, aby również zobowiązali się do realizacji celów klimatycznych opartych na podstawach naukowych. Do 2026 r. podejście to powinno obejmować 70% wartości zakupu naszych towarów i usług, w tym związany z tym transport przychodzący i wychodzący oraz ruchy dystrybucyjne.

W jaki sposób planujemy obniżyć emisję o 70%? Poprzez szereg działań, takich jak: testowanie paliwooszczędnych opon do samochodów ciężarowych i rodzajów paliwa, polityka pełnego leasingu elektrycznego oraz systematyczna wymiana instalacji chłodniczych na bardziej ekologiczne rozwiązania. Aby rozwiązać problem emisji pośrednich, ściśle współpracujemy z naszymi partnerami i dostawcami w całym łańcuchu dostaw. W tym z siecią naszych plantatorów, którzy w swoich gospodarstwach używają maszyn i nawozów, ale także świadczą usługi pakowania i transportu.