Building sustainable food supply chains - Greenyard Sustainability Report - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg
Building sustainable food supply chains
We are committed to building sustainable food supply chains through long-term partnerships with our growers. We support them in their efforts to apply the highest environmental and social standards.
map growers
Raport zrównoważonego rozwoju
Nasz zintegrowany Raport o Zrównoważonym Rozwoju zawiera przegląd naszych najnowszych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju i jasno przedstawia nasz ostateczny cel, jakim jest poprawa jakości życia.