Improving life step by step - Greenyard Sustainability Report - greenyard.group
Greenyard-cover-banner

Ulepszanie życia krok po kroku

Florens Slob

Jak zrównoważony rozwój tworzy wartość dla każdego ogniwa łańcucha

Już od początków naszej działalności jako firma rodzinna aż do stanu obecnego jako międzynarodowy koncern zrównoważony rozwój zawsze leżał nam na sercu. Będąc dużym dostawcą zdrowych produktów żywnościowych, poprawiamy jakość życia, przyczyniając się do zdrowszego stylu życia i bardziej zrównoważonego sposobu żywienia rosnącej populacji świata’. “Jesteśmy partnerem łączącym w łańcuchu żywnościowym. Oznacza to, że mamy ogromną odpowiedzialność wobec naszych producentów i samej natury za tworzenie coraz bardziej zrównoważonych łańcuchów wartości żywności” - mówi Florens Slob, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju grupy.

Przemysł owocowo-warzywny jak żaden inny uzależniony jest od zasobów naturalnych, zdrowych gleb, bioróżnorodności i sprzyjających warunków klimatycznych. “Uważamy, że naszym obowiązkiem jest ograniczanie wpływu naszej działalności i zabezpieczanie dostępu do owoców i warzyw dla przyszłych pokoleń” - mówi Florens Slob. “Po prostu przestrzeganie podstawowych przepisów i odfajkowywanie nie wystarczy. Nasze ambicje dotyczące zrównoważonego rozwoju nie są tylko po to, abyśmy dobrze wyglądali. Chcemy naprawdę poprawiać jakość życia: stymulować zdrowszy styl życia, tworzyć bardziej zrównoważone łańcuchy żywnościowe i umożliwić producentom otrzymywanie uczciwego wynagrodzenia za ich pracę.”

Tworzenie wartości ekonomicznej

Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju często idą w parze z tworzeniem wartości ekonomicznej. “Częściowo są one dość oczywiste” - mówi Florens Slob. “Zmniejszenie zużycia wody, energii, opakowań czy odpadów nieuchronnie prowadzi do obniżenia kosztów. Działamy jednak w ramach złożonego, światowego łańcucha wartości, który nadal ma nieefektywne punkty. Udało się nam osiągnąć te najprostsze cele, ale możliwości zmniejszania ilości odpadów i ograniczania wpływu na środowisko poprzez usprawnianie logistyki, optymalizację magazynowania i tworzenie lepszej równowagi między podażą a popytem są nadal.”

Greenyard ma doskonałe możliwości do przeprowadzenia tej transformacji. “Mamy dogłębną wiedzę o całym łańcuchu, a nasz wyjątkowy model biznesowy przybliża producentów do naszych klientów, tworząc krótszy, bardziej wydajny i zrównoważony łańcuch dostaw żywności. Rocznie dostarczamy około trzech milionów ton owoców i warzyw na całym świecie. Już sam rozmiar naszej działalności sprawia więc, że nawet najmniejsze kroki, które podejmujemy, mają rzeczywisty i namacalny wpływ.”

Nasza Mapa Drogowa Zrównoważonego Rozwoju
• Odpowiedzialne zaopatrywanie w celu zapewnienia łańcucha żywnościowego, który jest zrównoważony zarówno pod względem ekologicznym, jak i społecznym.
• Zmniejszanie wpływu naszych działań na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem energii, wody, opakowań i odpadów.
• Współpraca z naszymi klientami w celu rozwijania i promowania zdrowych i zrównoważonych konceptów żywnościowych.

Bazując na naszych osiągnięciach z ostatnich lat, Greenyard jest teraz gotowa do przyspieszenia swojej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nasza mapa drogowa zostanie przedstawiona bardziej szczegółowo w naszym kolejnym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. Będzie on zawierać także aktualne wyniki dotyczące naszych zobowiązań.

Współpraca z całym łańcuchem dostaw

Wszystkie składniki są na miejscu - z Greenyard w środku łańcucha dostaw żywności jako partnerem łączącym. Oczywiste jest jednak, że nie jesteśmy w stanie zrealizować tej transformacji sami. “Współpracujemy z naszymi klientami, aby zdefiniować wspólny cel i sposób, w który możemy tworzyć wartość dodaną. Musimy wspólnie budować świadomość i angażować konsumentów, opowiadać im o historii naszych produktów, producentach, ich gospodarstwach i ciężkiej pracy, a także myśleć o wyzwaniach, przed którymi stoją. Dokonywanie właściwych wyborów wymaga odpowiedniej wiedzy. Zarówno dla nas, jak i dla sieci detalicznych i ich konsumentów. Podróż ta powinna doprowadzić do tego, że wybór zdrowych produktów będzie prosty, a wybór zrównoważonych rozwiązań stanie się logiczną częścią tego samego równania.”