Nasz cel - greenyard.group
gygroup_cover_banner
Bądź siłą napędową w drodze do zdrowszego stylu życia i bardziej zrównoważonych łańcuchów żywnościowych
Wiele osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy i spożywamy żywność. Jako główny gracz w sektorze owoców i warzyw, Greenyard chce odgrywać aktywną rolę w przechodzeniu na zdrowsze i bardziej zrównoważone nawyki żywieniowe.
co-CEO Greenyard

Wspieranie zdrowszego stylu życia

Owoce i warzywa są podstawą każdej zdrowej diety, ponieważ zawierają błonnik, minerały i witaminy, które są niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia. Poprzez uczynienie ich bardziej dostępnymi i przystępnymi cenowo, chcemy pomóc każdemu cieszyć się ich korzyściami i przyczynić się do zdrowszej przyszłości dla każdego.

Tworzenie zrównoważonych łańcuchów żywnościowych

Ze względu na swój niewielki wpływ na środowisko owoce i warzywa są kluczowym elementem w zaspokajaniu rosnącego światowego zapotrzebowania na żywność. Nowe technologie pozwalają nam na lepsze wykorzystanie cennych zasobów naturalnych, takich jak grunty rolne, woda i energia. Zbliżenie produkcji do konsumpcji zmniejsza zapotrzebowanie na transport i pomaga uniknąć marnotrawstwa.

Jesteśmy w tym razem

W miarę jak łańcuchy żywnościowe stają się coraz dłuższe i bardziej złożone, ścisła współpraca - od producenta do konsumenta - jest niezbędna do realizacji naszych ambicji. Wykorzystujemy nasze długoterminowe partnerstwa i sojusze z zainteresowanymi stronami, aby osiągnąć poprawę w każdym ogniwie łańcucha i przyczynić się do bardziej zrównoważonego żywienia świata.

zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.