bande-blanche-small.png0
Współpraca
bande-blanche-small.png0
Współpraca z plantatorami
Oddziaływanie firmy Greenyard
Firma Greenyard pozyskuje warzywa i owoce w ramach światowej sieci ciężko pracujących plantatorów i dostawców. Firma jest przekonana, że przez zapewnienie szkoleń i budowanie silnej, długoterminowej współpracy w ramach tej sieci może sprzyjać zwiększaniu efektywności, dostępności, zrównoważonemu rozwojowi oraz poprawie warunków pracy. Program szkoleniowy firmy Greenyard składa się z następujących elementów: optymalizacja upraw, zmniejszenie oddziaływania na środowisko, przejście na uprawy organiczne oraz ochrona przyrody.
Współpraca z plantatorami
Współpraca z klientami
Współpraca z klientami
Oddziaływanie firmy Greenyard
Firma Greenyard pragnie współpracować z klientami oraz dzielić się wiedzą i know-how, aby mieć pewność, że jej produkty są doskonale dopasowane do potrzeb klientów. W ramach tej współpracy firma dąży głównie do optymalizacji asortymentu produktów i wprowadzania innowacyjnych koncepcji. Współpraca pozwala również na dostosowanie produkcji i logistyki do wymagań klientów oraz umożliwia bardziej świadome i efektywne prowadzenie działalności.
zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.