bande-blanche-small.png0
Współpraca
bande-blanche-small.png0
Współpraca z plantatorami
Wymiana know-how i bardziej zrównoważona produkcja
Podmiot Greenyard Fresh Germany współfinansował i uczestniczył w kilku projektach wymiany wiedzy i rozwoju możliwości plantatorów bananów działających na małą skalę w Ekwadorze, Kolumbii i Surinamie. W ramach tej inicjatywy uczestnicy odwiedzili 330 farm, poinstruowali 140 producentów i przeszkolili 7825 pracowników w zakresie dobrej praktyki rolniczej i przestrzegania wymogów socjalnych. Od lutego 2017 roku Greenyard Fresh Germany zorganizował również trzy sesje szkoleniowe w Mali dla plantatorów, zespołów przeprowadzających zbiory, eksporterów i instytucji lokalnych, obejmujące szereg zagadnień, w tym przycinanie drzew, stosowanie nawozów, gospodarkę wodną, szkółki drzew, zwalczanie chorób i wymagania europejskich podmiotów detalicznych. W każdej sesji wzięło udział od 50 do 80 uczestników.
Współpraca z plantatorami
zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.