Współpraca - greenyard.group
bande-blanche-small.png0
Współpraca
bande-blanche-small.png0
Lider w branży
Lider w branży
Strategiczna współpraca partnerska zapewnia klientom najbogatszą ofertę
Jako wiodący gracz na rynku owoców i warzyw firma Greenyard aktywnie angażuje się w działalność stowarzyszeń branżowych oraz inicjatywy branżowe ukierunkowane na postęp w całej branży. Przedsiębiorstwo poświęca czas i zasoby, wspierając te inicjatywy zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Starsi kierownicy pełnią funkcje członków zarządu, a specjaliści są członkami wielu grup roboczych. Wobec rozdrobnienia branży firma Greenyard jest zdania, że te inicjatywy mają kluczowe znaczenie w skutecznym promowaniu zdrowego stylu życia, zrównoważonej produkcji i konsumpcji, innowacyjności oraz swobody handlu.
zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.