bande-blanche-small.png0
Pokój
bande-blanche-small.png0
Odpowiedzialny łańcuch dostaw
Pokój
Oddziaływanie firmy Greenyard
W całym łańcuchu wartości ogromne znaczenie ma zapewnienie standardów społecznych. Z tego powodu w krajach, w których w tym zakresie istnieje podwyższone ryzyko, Grupa ustanowiła sobie za cel prowadzenie działalności we współpracy z certyfikowanymi dostawcami, zgodnie z odpowiednikami inicjatywy monitorowania społecznego Global Social Compliance Initiative (GSCI). Aby wspierać odpowiedzialny łańcuch dostaw, firma Greenyard ściśle współpracuje ze swoimi dostawcami oraz zapewnia bezpośrednie szkolenia i wsparcie.
Własna działalność operacyjna firmy Greenyard
Oddziaływanie firmy Greenyard
Działalność operacyjna firmy Greenyard odzwierciedla podstawowe zasady zrównoważonego handlu. Kodeks postępowania firmy z 2017 r. zawiera zestaw reguł, które określają jednolite standardy społeczne i obowiązki dla wszystkich oddziałów operacyjnych Greenyard. Wyjaśnia i szczegółowo opisuje zaangażowanie firmy w takich obszarach, jak różnorodność, prawa człowieka, sprawiedliwe zatrudnienie, przeciwdziałanie oszustwom, przeciwdziałanie korupcji, ochrona środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo oraz ochrona danych osobowych.
Pokój
zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.