bande-blanche-small.png0
Pokój
bande-blanche-small.png0
Własna działalność operacyjna firmy Greenyard
Oddziaływanie firmy Greenyard
Każda osoba zatrudniona w firmie Greenyard jest zobowiązania do przestrzegania kodeksu. Wszyscy przedstawiciele kierownictwa zaakceptowali go jako dokument dostarczający pracownikom wskazówek i zasad, których należy przestrzegać, również w trudnych sytuacjach. Aby dotrzeć do wszystkich pracowników, firma przetłumaczyła kodeks na 12 języków. W 2018 roku Greenyard planuje opracowanie programu e-szkoleń, który pomoże wdrożyć Kodeks etyki w ramach całej organizacji.
Różnorodność (kulturowa, pokoleniowa, językowa, płciowa itd.) oraz równe szanse to ważne wartości w firmie Greenyard. Firma koncentruje się na ewolucji w kierunku równowagi płci na każdym poziomie oraz utrzymania starszych, doświadczonych pracowników poprzez zapewnienie im przyjaznego środowiska pracy. W 2017 roku 16% pracowników było w wieku powyżej 54 lat.
Pokój
zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.