bande-blanche-small.png0
Ludzie
bande-blanche-small.png0
Bezpieczeństwo żywności
Bezpieczeństwo żywności
Fresh.Point pomaga firmie Greenyard w monitorowaniu bezpieczeństwa żywności
Fresh.Point to przełomowa platforma kontroli pozostałości, przeznaczona dla europejskiego sektora owoców i warzyw. Platforma została opracowana przez pion Greenyard Fresh we współpracy z dwoma niemieckimi podmiotami z branży świeżych artykułów spożywczych oraz niemieckim stowarzyszeniem podmiotów handlujących owocami (DFHV). Celem jest skuteczniejsze przestrzeganie rygorystycznych norm dotyczących pozostałości, obowiązujących europejskich klientów detalicznych. Platforma pomaga również importerom, hurtownikom i detalistom w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa owoców i warzyw, co przyczynia się do dobrostanu konsumentów. Z platformy Fresh.Point korzysta już 13 firm, w których 600 zarejestrowanych użytkowników przeprowadza średnio 17 000 testów pozostałości rocznie. Pion Greenyard Fresh pozostaje największym indywidualnym użytkownikiem, przeprowadzając około 5500 testów pozostałości rocznie.
zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.