bande-blanche-small.png0
Planeta
bande-blanche-small.png0
Efektywne wykorzystanie wody i energii
Oddziaływanie firmy Greenyard
Do przetwarzania warzyw i owoców firma Greenyard wykorzystuje duże ilości wody, energii i innych zasobów. Zaawansowane instalacje do uzdatniania wody i kolektory wodne mierzą dokładnie ilość wody zużywanej w każdym procesie. Przez oczyszczanie i ponowne wykorzystywanie wody można znacznie zmniejszyć jej zużycie.
Aby ograniczyć zużycie energii, firma aktywnie poszukuje alternatywnych źródeł energii. Obecnie, dzięki zastosowaniu paneli słonecznych i produkcji biomasy, część całkowitego zapotrzebowania na energię może być zaspokajana zasobami wewnętrznymi. Wprowadzenie wydajniejszych rozwiązań w zakresie przetwórstwa dzięki inwestycjom w najnowsze technologie, magazynowanie, transport intermodalny i logistykę również prowadzi do zmniejszenia zużycia energii.
Efektywne wykorzystanie wody i energii
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Oddziaływanie firmy Greenyard
Firma Greenyard uważa za swój obowiązek odpowiedzialne gospodarowanie zasobami umożliwiające ograniczenie odpadów do minimum. Firma rozpoznaje różne strumienie odpadów związanych z jej działalnością, takie jak papier, plastik czy metal. Jako producent żywności firma wywiera również istotny wpływ na zapobieganie marnotrawstwu żywności, zarówno podczas produkcji, jak i po stronie konsumenta.
Różnorodność biologiczna i odpowiedzialne użytkowanie gruntów
Oddziaływanie firmy Greenyard
Proces dostarczania konsumentom wysokiej jakości owoców i warzyw rozpoczyna się na polu, gdzie zaczyna się również koncentracja na odpowiedzialnym wykorzystywaniu zasobów. Celem firmy Greenyard jest dbanie o ziemię w taki sposób, aby mogła być ona niewyczerpanym źródłem zdrowej żywności.
Różnorodność biologiczna i odpowiedzialne użytkowanie gruntów
zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.