bande-blanche-small.png0
Planeta
bande-blanche-small.png0
Różnorodność biologiczna i odpowiedzialne użytkowanie gruntów
Greenyard Flowers otrzymuje nagrodę za działania na rzecz środowiska
Należący do pionu Fresh podmiot Greenyard Flowers UK uprawia około 3000 akrów żonkili i kwiatów kornwalijskich w Wielkiej Brytanii, blisko współpracując z lokalnymi dostawcami, co ma na celu zapewnienie ochrony środowiska na obszarach uprawy kwiatów. Działania na rzecz środowiska obejmują poprawę stanu gleby oraz środki mające na celu zwiększenie różnorodności flory.
Ponad 10% terenu zajmują korytarze ekologiczne, miedze z roślinami kwitnącymi oraz drzewa.
W grudniu 2017 roku wysiłki Greenyard Flowers na rzecz bioróżnorodności zostały docenione przyznaniem nagrody CSA za „największy wkład w rozwój środowiska”. Greenyard Flowers to również pierwszy brytyjski plantator, którzy otrzymał znak LEAF Marque za zrównoważone metody uprawy. Firma poddawana jest corocznej kontroli pod kątem spełnienia kryteriów jego utrzymania.
Różnorodność biologiczna i odpowiedzialne użytkowanie gruntów
zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.