Cele z zakresu zrównoważonego rozwoju - greenyard.group
gygroup_dinner_banner

Nasze cele z zakresu zrównoważonego rozwoju

Hein Deprez & Marc Zwaaneveld

 

W firmie Greenyard staramy się pozyskiwać owoce i warzywa w jak najbardziej zrównoważony sposób oraz dostarczać je konsumentom końcowym za pośrednictwem łańcucha dostaw przy minimalnym szkodliwym wpływie na środowisko i jak najmniejszej ilości odpadów. Konsumenci są coraz bardziej przekonani o potrzebie zmniejszania szkodliwego wpływu spożywanej przez nich żywności na środowisko, co było widoczne w niedawnej debacie na temat opakowań z tworzyw sztucznych. Każdego dnia wraz z klientami i dostawcami podejmujemy kroki mające na celu popularyzację i zwiększenie ilości spożywanych owoców i warzyw dla zdrowszej przyszłości.

Nasze wysiłki ukierunkowuje program zrównoważonego rozwoju, który koncentruje się na promowaniu dobrostanu ludzi, odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów, zapewnieniu dostępności żywności, propagowaniu zrównoważonego handlu i wzmacnianiu współpracy w ramach łańcucha.

Stale zwiększamy wysiłki czynione w kierunku zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach dzięki entuzjazmowi wszystkich pracowników oraz zgodnie z wizją, którą uczyniliśmy częścią kultury naszej firmy.
 

Staramy się, aby nasze działania oraz łańcuch dostaw były jak najbardziej przejrzyste, a także ustalamy priorytetowe obszary dla firmy Greenyard:

  • Gospodarka wodna: do 2022 roku 90% członków naszej bazy plantatorów zostanie poddanych ocenie ryzyka związanego z zasobami wodnymi, a do 2025 roku 100%;
  • Zero odpadów: do 2022 roku 99% opakowań konsumenckich będzie nadawało się do recyklingu, a do 2025 roku 100%;
  • Analiza danych i wyznaczanie wskaźników KPI:
    • Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw: publikacja oświadczeń plantatorów w sprawie dostosowania do wymogów socjalnych oraz opracowanie mierzalnych wskaźników KPI do końca roku obrotowego 2019–2020
    • Działania na rzecz klimatu: publikacja informacji o śladzie węglowym firmy Greenyard oraz opracowanie obiektywnych energetycznie i mierzalnych wskaźników KPI do końca roku obrotowego 2019–2020.

Działania w tych priorytetowych obszarach będą nadal rozwijane w nadchodzących miesiącach. Nieustająco propagujemy odpowiedzialność w ramach kluczowej działalności w zakresie realizacji celów dotyczących zrównoważonego rozwoju w każdym podmiocie i dziale.

Uważamy, że nasi klienci i konsumenci końcowi chcą zmienić swój styl życia w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Firma Greenyard może odegrać istotną rolę w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w swojej branży.

Hein Deprez, Marc Zwaaneveld

współprezesi firmy Greenyard
 

zrównoważony rozwój
Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.