Wereld Bijendag 2021: Greenyard steunt en beschermt bijen via meerdere projecten

Vandaag de dag is 35% van de landbouwgrond en meer dan 75% van de voedselgewassen in de wereld afhankelijk van bestuiving door dieren. De laatste jaren worden bijen en andere bestuivers echter steeds meer bedreigd door menselijke activiteiten. Om het bewustzijn te vergroten en acties aan te moedigen die de bijenpopulaties ondersteunen en beschermen, heeft de VN 20 mei uitgeroepen tot Wereld Bijendag. Greenyard wil haar betrokkenheid hierbij vergroten door verschillende belangrijke initiatieven te lanceren met als doel deze vitale populaties te helpen bloeien.

 

Greenyard Prepared en BND investeren in lokale bij-vriendelijke structuren

De samenwerking tussen Greenyard Prepared en de internationale telersvereniging BND is een goed doel. "Giving the BEE a great place to BEE", zoals hun samenwerkingsproject wordt genoemd, ontstond in de zomer van 2018 tijdens de voorbereiding van het nieuwe milieuplan dat in het kader van het BND-programma werd uitgerold. Het kerndoel van het project is om een bijennetwerk op te bouwen, inclusief bijenhotels ("B-plaatsen"), halteplaatsen en een overkoepelend verbindend landschap. Tot dusver zijn 60 bijenhotels met telkens een aanliggende bloemenweide geïnstalleerd bij lokale Greenyard-telers, is één bijenhotel geïnstalleerd op de Greenyard-vestiging in Bree, één bij Biotechnicum Bocholt (via hun partnerschap met Greenyard) en zijn 22 andere gepland voor installatie in 2021.

 

Greenyard Fresh Germany en Spain ondersteunen duurzame groei bijenvolk

In 2018 lanceerde het bedrijf Hektar Nektar "Projekt 2028", een tienjarenplan dat erop gericht is de bijenpopulatie in het komende decennium met 10 procent te laten toenemen. Zij zullen dit bereiken door bijenvolken over te dragen aan toegewijde Projekt 2028-imkers. Sinds vorig jaar maakt Greenyard Fresh Germany deel uit van dit project met zijn eigen twee imkers in Hamburg en München. Tot nu toe zijn de resultaten van "Projekt 2028" zeer motiverend: in de afgelopen drie jaar is de bijenpopulatie in Oostenrijk en Duitsland met ten minste 20 miljoen bijen toegenomen.

Een ander recent initiatief dat door Greenyard Fresh Spain wordt ondersteund, is "Operation Pollinator" in de Spaanse provincie Almeria. Het doel van dit project is om de populaties van bestuivers in landbouw- en andere landschappen te herstellen door te zorgen voor essentiële habitats via een duurzame aanpak van de biodiversiteit, waardoor de duurzaamheid van de producten voor de consument wordt gegarandeerd.

 

Met al deze krachtige initiatieven zet Greenyard zich volledig in voor de ondersteuning van bijen en bestuiverspopulaties, en voor het maken van een verschil voor de toekomst als het gaat om biodiversiteit en duurzame landbouw.