Succesvol navigeren in een ongeziene wereldwijde context: een toekomstbestendig, plant-based powerhouse

Het afgelopen boekjaar was opmerkelijk. Niemand had kunnen voorspellen wat we allemaal zouden meemaken, noch de macro-economische verstoringen kunnen inschatten die hieruit zouden voortvloeien, over de hele wereld.

We hebben opgeleverd wat we beloofd hebben, en toonden aan een betrouwbare en verbindende partner te zijn doorheen de hele voedselwaardeketen. Door de nauwe samenwerking met ons telernetwerk en de sterke band met onze klanten beschikken we over een solide basis om onze ambities waar te kunnen maken.

‘Stagility’ aan de dag leggen

Stabiliteit en flexibiliteit (agility). Of gecombineerd: ‘stagility’. Een concept op maat van Greenyards afgelopen boekjaar. De combinatie van ons unieke bedrijfsmodel, dat duidelijk focust op geïntegreerde langetermijnrelaties, en de flexibiliteit om snel te schakelen bleek een vruchtbare combinatie. Het stelde ons in staat om met succes onze eigen koers te varen doorheen een ongeëvenaarde macro-economische context. Met bijzondere dank aan onze 9 000 toegewijde werknemers over de hele wereld.

Onze prestaties in een paar kerncijfers:

  • Netto-omzet bedroeg € 4 400,5m (+1,4% op een like-for-like basis)
  • Aangepaste EBITDA steeg tot € 166,5m (+6,1%)
  • Nettoresultaat steeg van € 1,2m naar € 16,9m
  • Netto financiële schuld daalde aanzienlijk van € 339,9m tot € 303,6m
  • Schuldratio verbeterde van 2,9x naar 2,4x

Het moment voor plant-based is nu

Het jaar was ook een mijlpaal voor ons bedrijf. We lanceerden niet enkel onze Strategie 2030, maar ook onze visie op de toekomst van voeding. We hebben duidelijke ambities: we willen bijdragen aan een betere gezamenlijke toekomst. Dat kunnen we door smakelijke, plantaardige ervaringen en gezonde levensstijlen met duurzame voedselwaardeketens te verbinden.

Met een sterke focus op technologie en innovatie zullen we de volledige en pure kracht van plantaardige voeding ontketenen. Zo willen we ons deel van de markt voor plantaardige voeding veroveren. Een markt die tegen 2030 naar verwachting € 150m zal bedragen.

De tijd voor plant-based is er. Mensen verwachten het en onze planeet heeft het ook nodig. Met deze ingesteldheid, een sterk bedrijfsmodel, onze gepassioneerde mensen en ons wereldwijde netwerk, zijn we ervan overtuigd dat we onze ambities en financiële doelen zullen bereiken en tegen maart 2025 een omzet van € 5bn en een Aangepaste EBITDA tussen € 200m en € 210m bereiken.

Ga mee op ons traject voor een gezondere toekomst, en ontdek de vele verhalen in ons Jaarverslag 2021/2022.