Skuteczne poruszanie się w niewidocznym kontekście globalnym - przyszłościowa potęga roślinna

Zeszły rok finansowy był godny odnotowania. Nikt nie mógł przewidzieć zmian, których byliśmy świadkami ani wywołanych przez nie globalnych zakłóceń makroekonomicznych.

Dotrzymaliśmy obietnic udowadniając, że jesteśmy wiarygodnym i jednoczącym partnerem w łańcuchu wartości w branży spożywczej.  Ścisła współpraca z naszą siecią producentów oraz współdziałanie z naszymi klientami okazały się solidną podstawą do realizacji naszych aspiracji.

Stawiamy na „stagility”

Stagility pochodzi od dwóch angielskich słów: stability czyli stabilność i agility czyli umiejętność szybkiego poruszania się i jasnego myślenia.  Połączone ze sobą tworzą nowe słowo „stagility”. Idea stworzona na miarę zeszłego roku finansowego w Greenyeard. Połączenie naszego unikatowego modelu biznesowego, w którym skupiamy się na zintegrowanych, długoterminowych relacjach z umiejętnością szybkiej adaptacji do zmian okazało się owocne. Pozwoliło nam ono na znalezienie własnej drogi w nieprzewidywalnym kontekście makroekonomicznym. Specjalne podziękowania dla naszych dziewięciu tysięcy pracowników na całym świecie.

Zestawienie naszych najważniejszych wyników

  • Wzrost sprzedaży netto do € 4400,5m (+1,4% like-for-like basis)
  • Wzrost skorygowanego zysku EBITDA do € 166,5m (+6,1%)
  • Zysk € 16,9m
  • Znaczny spadek zadłużenia finansowego z € 339,9m do € 303,6m
  • Podniesienie wskaźnika dźwigni do 2,4x, z 2,9x.

Nadszedł czas żywności pochodzenia roślinnego

Rok ten był także kolejnym kamieniem milowym dla naszej firmy. Ogłosiliśmy Strategię do 2030 roku, a wraz z nią naszą wizję przyszłości żywności.  Nasze aspiracje są jasno sprecyzowane – chcemy poprawiać jakość życia poprzez dostarczanie smacznej żywności pochodzenia roślinnego oraz łączyć zdrowy styl życia z trwałymi łańcuchami wartości w branży spożywczej.

Będziemy skupiać się na technologii i innowacjach, aby odsłonić pełen potencjał naturalnej żywności pochodzenia roślinnego.  W ten sposób planujemy zdobyć należny nam udział w rynku produktów roślinnych, którego przewidywana wartość w 2030 r. wynosić będzie € 150bn.

Teraz jest czas na żywność pochodzenia roślinnego. Konsumenci jej oczekują, a nasza planeta jej potrzebuje. Jesteśmy pewni, że nasza wizja przyszłości, silny model biznesowy, oddani pracownicy i globalna sieć kontaktów umożliwi nam realizację naszych aspiracji i celów finansowych, w tym wzrostu sprzedaży do € 5bn oraz skorygowanego wskaźnika EBITDA w przedziale € 200m - € 210m do marca 2025 r.

Dołącz do nas w podróży ku poprawie jakości życia. Zapoznaj się ze sprawozdaniem rocznym 2021/2022.