Greens of the Future: nieuwe inzichten in slim waterbeheer

Als lid van de Smart WaterUse-gebruikersgroep krijgt Greenyard inzichten in de nieuwste technologie rond waterbeheer – om later toe te passen in eigen installaties.  

Water is erg schaars. Maar wel essentieel om groenten en fruit te produceren. Daarom stellen we ons steeds de vraag: hoe kunnen we water zo efficiënt mogelijk inzetten om verspilling tegen te gaan? Slim watergebruik is dan ook een belangrijk duurzaamheidsengagement van Greenyard. Logisch dus dat we intekenden op het Smart WaterUse-project: door deel te nemen aan dit project helpt Greenyard Flanders Food en zijn partners om de waterrisico’s in Vlaanderen in kaart te brengen en bedrijven te wapenen tegen toekomstige watertekorten. 

De waterschaarste in Vlaanderen aanpakken 

Dat initiatieven om waterschaarste tegen te gaan broodnodig zijn, toont een recente studie van het World Resource Institute: België staat wereldwijd op de 23e plaats van landen met de meeste waterschaarste (op een totaal van 164 onderzochte landen). In Vlaanderen is de situatie nog prangender dan in Wallonië, vanwege de bevolkingsdichtheid en het hoge waterverbruik voor landbouw en industrie. Vandaar het Smart WaterUse-project dat in 2020 werd gelanceerd. De doelstelling: Vlaamse bedrijven helpen om hun water- en droogte-gerelateerde risico’s aan te pakken en hun watervoorraden slimmer te beheren. 

Bruikbaarheid aftoetsen 

Flanders Food en Centexbel verzamelden een collectief van sectororganisaties en kennisinstellingen om het Smart WaterUse-project te trekken en te ondersteunen, waaronder Fevia, VITO en UGent. “Om te verzekeren dat de resultaten en tools van het onderzoek echt bruikbaar zijn, riepen ze een ‘gebruikersgroep’ in het leven met bedrijven uit de sectoren food, textiel, aquacultuur en toerisme”, vertelt Frédéric Rosseneu, Business Development Manager en coördinator onderzoekersactiviteiten bij Greenyard. “Vanuit ons engagement voor waterbeheer was het heel logisch om in dit project te stappen.” 

Online Waterbarometer 

Sinds oktober 2020 zijn Frédéric Rosseneu en zijn collega’s betrokken bij het Smart WaterUse-project, dat tot eind 2023 loopt. Zo testen ze momenteel een prototype van de Waterbarometer, een online tool van projectpartner VITO die bedrijven helpt bij hun water- en droogtebeheer. “Gebruikers krijgen in één oogopslag inzicht in hun waterbeheer, in de risico’s van hun bestaande waterbronnen en in de alternatieve waterbronnen in de buurt van hun sites”, legt Frédéric uit. “Op basis van alle inzichten stelt de tool concrete maatregelen voor om het waterbeheer te verbeteren. Op termijn zal de Waterbarometer zelfs simulaties omvatten, zodat je kan inschatten welke maatregelen de beste resultaten geven.” Dankzij de feedback van Greenyard en andere leden van de gebruikersgroep kan VITO de Waterbarometer zo laagdrempelig mogelijk houden – zodat iedereen er meteen mee aan de slag kan. 

Kennisdeling leidt tot nieuwe inzichten 

De Waterbarometer is niet het enige project van Smart WaterUse. De projectgroep doet ook onderzoek naar alternatieve waterbronnen, wil bedrijven laten kennismaken met technologie om het waterverbruik te monitoren en buigt zich over de wetgeving rond waterbeheer. 

“Wij wisselen regelmatig ervaringen en kennis uit met de initiatiefnemers en andere leden van de gebruikersgroep. Dat is een win-win voor alle partijen: de projectgroep leert van onze concrete feedback en wij houden de vinger aan de pols van de nieuwste technologie. Dat zal bijvoorbeeld heel nuttig zijn voor nieuwe waterzuiveringsinstallaties op onze sites in Sint-Katelijne-Waver en Westrozebeke”, besluit Frédéric.  

Meer weten over onze inspanningen rond waterbeheer? Download ons duurzaamheidsrapport.