Greens of the Future: nowe spojrzenie na inteligentną gospodarkę wodną

Jako członek grupy użytkowników Smart WaterUse Greenyard zdobywa wiedzę na temat najnowszej technologii zarządzania wodą - aby później móc ją zastosować we własnych instalacjach.

Woda jest zasobem limitowanym, ale równocześnie bardzo istotnym w produkcji warzyw i owoców. Z tego powodu zadajemy sobie pytanie: jak możemy możliwie najwydajniej korzystać z wody, aby zapobiegać jej marnowaniu? Inteligentne korzystanie z wody jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju Greenyard. Logicznym jest więc, że przystąpiliśmy do projektu Smart WaterUse. Dzięki udziałowi w tym projekcie, Greenyard pomaga firmie Flanders Food i jej partnerom  identyfikować zagrożenia związane z zasobami wodnymi we Flandrii oraz radzić sobie z niedoborami wody w przyszłości.

Przeciwdziałanie niedoborom wody we Flandrii

Z niedawnego badania World Resource Institute wynika, że inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie niedoborom wody są wysoce konieczne: Belgia znajduje się na 23. miejscu krajów z największymi niedoborami wody (na 164 zbadane kraje). Ze względu na gęstość zaludnienia i wysokie zużycie wody w rolnictwie i przemyśle  sytuacja we Flandrii jest jeszcze bardziej nagląca niż w Walonii. Ustalenia te skłoniły Greenyard do przystąpienia w 2020 roku do projektu Smart WaterUse. Cel: pomoc flamandzkim firmom w ocenie i przeciwdziałaniu ryzyku związanemu z wodą i suszą oraz w inteligentnej i zrównoważonej gospodarce wodnej.

Benchmarking użyteczności

Flanders Food i Centexbel zebrały grupę organizacji sektorowych i placówek badawczych, które zainteresowane są realizacją i wspieraniem projektu Smart WaterUse, w tym m.in. Fevia, VITO i UGent. „W celu zapewnienia, że wyniki i narzędzia badania będą przydatne, powołano „grupę użytkowników”, składającą się z firm sektora spożywczego, tekstylnego, rybołówstwa
i turystyki”, mówi Frédéric Rosseneu, Business Development Manager i koordynator działań badawczych w firmie Greenyard. "Przystąpienie do tego projektu było logicznym rozszerzeniem naszego zaangażowania w gospodarkę wodną".

Barometr Wodny online

Od października 2020 Frédéric Rosseneu i jego współpracownicy realizują projekt Smart WaterUse, który ma trwać do końca 2023 roku. Obecnie testują prototyp Barometru Wodnego, narzędzia online opracowanego przez partnera projektu, firmę VITO, która pomaga firmom zarządzać wodą i daje wgląd w ryzyko wystąpienia suszy. „Użytkownicy zyskują wgląd w  gospodarkę wodną, ryzyko związane z istniejącymi zasobami wodnymi oraz alternatywne zasoby wodne w pobliżu ich zakładów”, wyjaśnia Frédéric. „Na podstawie tych danych narzędzie sugeruje konkretne działania, mające na celu lepsze zarządzanie wodą. W dłuższej perspektywie, narzędzie to będzie nawet oferować symulacje, które pozwolą oszacować, jakie działania dają najlepsze wyniki.” Informacje zwrotne od Greenyard i innych członków grupy użytkowników są wykorzystywane przez VITO do oferowania Barometru Wodnego, który jest łatwo dostępny - tak, aby każdy mógł od razu się nim posługiwać.

Dzielenie się wiedzą tworzy nowe spostrzeżenia

Barometr Wodny to nie jedyny projekt w ramach inicjatywy Smart WaterUse. Grupa projektowa bada także alternatywne źródła wody, chce zapoznawać firmy z technologiami pozwalającymi na monitorowanie zużycia wody i pochyla się nad ustawodawstwem dotyczącym gospodarowania wodą.

„Regularnie wymieniamy się doświadczeniami i wiedzą z uczestnikami inicjatywy i innymi członkami grupy użytkowników. Jest to sytuacja korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron: grupa projektowa uczy się dzięki  naszym konkretnym opiniom, a my trzymamy rękę na pulsie w kwestii najnowszych technologii. Może to być niezwykle przydatne w przypadku nowych stacji uzdatniania wody w naszych zakładach w Sint-Katelijne-Waver i Westrozebeke", podsumowuje Frédéric.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych działaniach dotyczących zarządzania wodą? Pobierz nasz raport o zrównoważonym rozwoju.