Het leven verbeteren. – Greenyard kondigt haar duurzaamheidsstrategie voor 2025 aan

Samen met de publicatie van haar vierde Duurzaamheidsrapport heeft Greenyard ook haar duurzaamheidsstrategie voor 2025 bekendgemaakt. Deze strategie definieert hoe het bedrijf wil uitgroeien tot de drijvende kracht achter een gezondere levensstijl en duurzamere voedseltoeleveringsketens.

We kunnen de gevolgen van de klimaatverandering niet meer ontkennen. Overal ter wereld worden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden, aanhoudende droogtes, langdurige hittegolven en een afnemende biodiversiteit. Het is duidelijk: ‘business as usual’ is niet langer een optie.

De gevolgen zijn ook voelbaar binnen veel bedrijfssectoren. We zijn immers afhankelijk van de natuur en een gunstig klimaat. Ons bedrijf kan slechts werken met wat de natuur ons schenkt. Groenten en fruit telen is een belangrijke maar delicate klus. Greenyard omarmt haar verantwoordelijkheden en verbindt zich ertoe de drijvende kracht te zijn achter een gezondere levensstijl en duurzamere voedselwaardeketens.

Het leven verbeteren voor iedereen
Dankzij haar unieke positie kan Greenyard een belangrijke en positieve bijdrage leveren. De transitie naar een plantaardig voedingspatroon wordt gezien als de weg vooruit om een groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden met respect voor de natuurlijke limieten van onze planeet. Als wereldwijde marktleider in groenten en fruit, en samen met onze klanten en telers, willen wij een positieve impact hebben op deze belangrijke transitie.

Meer zelfs, we gebruiken onze rol als verbindende partner tussen de telers en consumenten om kortere, efficiëntere en duurzamere voedselwaardeketens mogelijk te maken. Het ultieme doel is om het leven van iedereen te verbeteren: van de consumenten die genieten van onze gezonde producten, van onze klanten en partners en uiteindelijk het leven op aarde.

Een geïntegreerde aanpak die berust op drie pijlers
Greenyards duurzaamheidsstrategie berust op drie pijlers die cruciaal zijn om duurzamere voedseltoeleveringsketen te creëren.

  1. Duurzame voedseltoeleveringsketens
    Greenyard verbindt zich ertoe te bouwen aan duurzame voedseltoeleveringsketens via langdurige relaties met haar telers. We steunen hen in hun inspanningen om de strengste sociale en milieunormen toe te passen.
  2. Een kleinere ecologische voetafdruk
    In vergelijking met andere voedingscategorieën hebben groenten en fruit een relatief kleine impact op het milieu. Toch blijfven we grote inspanningen leveren om onze broeikasgasemissies terug te dringen, de watervoetafdruk te verkleinen en verspilling te vermijden.
  3. Samenwerking met klanten
    Greenyards unieke bedrijfsmodel is gebaseerd op een nauwe samenwerking met onze klanten. We ontwikkelen samen met onze klanten gezonde en duurzame voedingsconcepten en ondernemen acties om steeds kortere en efficiëntere toeleveringsketens mogelijk te maken.

 

Ambitieuze doelstellingen en engagementen
Elk van deze pijlers wordt omgezet in een aantal ambitieuze doelstellingen en duidelijke engagementen. Zo wil Greenyard tegen 2025 haar CO2-uitstoot verminderen met 50% en ontwikkelen we een strategie in lijn met het Science Based Targets Initiative om tegen 2050 op een netto-uitstoot van nul te komen. Een andere doelstelling beoogt een vermindering van de voedselverspilling met 25% tegen 2025. Voor datzelfde jaar streven we ook naar 100% recycleerbare verpakkingen. We willen ook dat al onze telers in landen met een hoog en middelhoog risico gecertificeerd zijn tegen 2025.

En er is meer. Deze ambitieuze duurzaamheidsstrategie zal ook bijdragen tot kostenefficiëntie. Want bijvoorbeeld minder verspilling en een lager energieverbruik zullen automatisch de kosten drukke

Een nauwe samenwerking is de sleutel tot succes
Onze ambitieuze duurzaamheidsstrategie voor 2025 maakt duidelijk dat Greenyard haar verantwoordelijkheid serieus neemt. Maar om de transitie naar een beter leven succesvol te maken, is een nauwe samenwerking doorheen de volledige voedselwaardeketen nodig. Het pad naar gezonde en duurzame oplossingen zal tijd en geld kosten. Dit zal om inspanningen vragen van alle betrokken stakeholders, van de teler tot de consument. Alleen samen kunnen we dit waarmaken.

 

Ontdek het volledige Duurzaamheidsrapport hier.