Duurzaamheid - greenyard.group
Duurzaamheid staat centraal in ons bedrijf
Bij Greenyard is duurzaamheid meer dan een licentie om te werken. We zien duurzaamheid als een drijvende kracht voor een hoognodige, fundamentele verandering in onze sector en de maatschappij in het algemeen. Daarom staat duurzaamheid centraal in onze Strategie 2030, nu we het voortouw nemen in de wereldwijde overgang naar gezondere en duurzamere voedselsystemen.
Gedragscode
Garandeert dat onze leveranciers zich houden aan de hoogste normen inzake veilige werkomstandigheden, eerlijke en respectvolle behandeling van werknemers en ethische praktijken.
gygroup_grower_leek_field
De aanpak van Greenyard
Samen met onze klanten koppelen wij de vraag van de consument aan ons grote netwerk van telers. Op die manier dragen wij bij aan duurzamere manieren om voedsel te produceren waar iedereen in de keten baat bij heeft.

Een uniek en duurzaam bedrijfsmodel
Inkoop en voetafdruk
Duurzaamheid en verantwoorde voedselvoorzieningsketens
Als partner die voor verbinding zorgt tussen onze telers en onze klanten dragen we bij aan duurzamere manieren om voedsel te produceren waar iedereen in de keten baat bij heeft.

Onze bijdrage aan de SDG’s van de VN
Onze doelstellingen voor 2025
Ons duurzaamheidsmodel
Greenyard bevindt zich in een unieke positie om haar doel (het leven verbeteren) te realiseren. Als belangrijke leverancier van groenten en fruit stimuleren we gezondere eetgewoonten bij de consument.
Duurzaamheidsverhalen
0:00
GRI
De GRI-inhoudsindex maakt onze gerapporteerde informatie traceerbaar en verhoogt de geloofwaardigheid en transparantie ervan.
Download Greenyards duurzaamheidsverslagen