Duurzaamheid - greenyard.group
Duurzaamheid staat centraal in ons bedrijf
Bij Greenyard is duurzaamheid meer dan een licentie om te werken. We zien duurzaamheid als een drijvende kracht voor een hoognodige, fundamentele verandering in onze sector en de maatschappij in het algemeen. Daarom staat duurzaamheid centraal in onze Strategie 2030, nu we het voortouw nemen in de wereldwijde overgang naar gezondere en duurzamere voedselsystemen.
De aanpak van Greenyard
Doelstellingen 2025
Ontdek delangrijke verbintenissen en doelstellingen 2025
Sustainability stories
Economische impact & governance
Milieu-impact
Sociale impact
Als verbindende partner tussen onze telers en onze klanten dragen we bij aan duurzamere manieren om voedsel te produceren waar iedereen in de keten van profiteert.
In aanmerking komende activiteiten van Greenyard onder EU Taxonomie
Gedragscode
Garandeert dat onze leveranciers zich houden aan de hoogste normen inzake veilige werkomstandigheden, eerlijke en respectvolle behandeling van werknemers en ethische praktijken.
gygroup_grower_leek_field
GRI
De GRI-inhoudsindex maakt onze gerapporteerde informatie traceerbaar en verhoogt de geloofwaardigheid en transparantie ervan.
Lees het Greenyard jaarverslag 2022-2023
Download Greenyard's duurzaamheidsverslagen