Greenyard kontynuuje partnerstwo SIFAV - będąc siłą napędową w kierunku bardziej zrównoważonego łańcucha żywnościowego

Firma Greenyard zdecydowała się zwiększyć swoje zaangażowanie w inicjatywę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Owoców i Warzyw (SIFAV) w związku z wprowadzeniem ich nowej strategii zrównoważonego rozwoju na rok 2025. Obecnie w inicjatywę tę zaangażowanych jest pięć firm Fresh: Bakker Belgium, Bakker Barendrecht, Fresh Solutions, Greenyard Fresh Belgium i Greenyard Fresh Germany.

Nowe ambicje SIFAV koncentrują się na znacznym zmniejszeniu wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw, zajęciu się kwestiami zrównoważonego rozwoju społecznego, takimi jak poprawa dochodów i warunków pracy oraz wzmocnienie należytej staranności raportowania i przejrzystości. Ambicje te dotyczą każdego z priorytetowych obszarów, które stanowią sedno strategii zrównoważonego rozwoju firmy Greenyard: działań na rzecz klimatu, zarządzania zasobami wodnymi, zerowej ilości odpadów i odpowiedzialnego pozyskiwania.

Oficjalna inauguracja SIFAV 2025, która odbędzie się 9 marca, oznacza początek intensywnego pięcioletniego okresu, podczas którego eksperci z różnych firm Greenyard Fresh będą pomagać we wspólnym polepszaniu polityki zrównoważonego rozwoju, wyposażając Partnerów SIFAV w praktyczne wsparcie w pracy na rzecz osiągnięcia założonych celów. Przykładem tego jest Narzędzie Ryzyka Zrównoważonego Rozwoju, które pozwala zrozumieć i uszeregować pod względem ważności ryzyka różnorodnego portfolio owoców i warzyw oraz Indeks Śladu Środowiskowego, który pozwala na obliczenie rzeczywistego śladu środowiskowego produktu.

Ponieważ Greenyard i SIFAV wyraźnie podzielają te same przekonania, zintensyfikowana współpraca niewątpliwie umożliwi wszystkim zainteresowanym stronom osiągnięcie poprawy w zakresie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości oraz przyczyni się do rozwój branży jako całości.

Aby uzyskać więcej informacji: Press Release SIFAV