Jakość - greenyard.group
gyfresh_citrus_production_banner
Jakość

Globalna sieć ds. zapewnienia jakości pozwala nam zachować zgodność z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakości i możliwości śledzenia pochodzenia żywności w przypadku wszystkich naszych produktów, niezależnie od ich pochodzenia.

Nasza gwarancja jakości
Greenyard Fresh zaopatruje się w świeże owoce i warzywa na całym świecie. Niezmiennie jednak przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa żywności na wszystkich rynkach lokalnych, które obsługujemy, a także udostępniamy klientom pełne informacje co do pochodzenia wszystkich dostarczanych przez nas owoców i warzyw.
Quality control cherries
Quality global network
Globalna sieć, lokalne know-how
Greenyard Fresh upewnia się, że producenci znają wymogi bezpieczeństwa, jakości i możliwości śledzenia pochodzenia żywności obowiązujące na poszczególnych rynkach oraz przestrzegają ich. Doświadczony i wykwalifikowany personel techniczny umożliwia nam zarządzanie złożonymi wymogami jakości w najbardziej niezawodny sposób. Procesy techniczne są standaryzowane i harmonizowane w oparciu o lokalne i regionalne umiejętności w naszych obszarach produkcyjnych. Wyjątkowe połączenie globalnego i lokalnego know-how oznacza, że firma Greenyard Fresh wcześniej przygotowuje się do ciągle zmieniających się wymogów bezpieczeństwa, możliwości śledzenia pochodzenia oraz jakości żywności lub błyskawicznie reaguje na zmiany w tym zakresie.
Wsparcie zaawansowanych systemów informatycznych
Wymogi dotyczące jakości i bezpieczeństwa stają się coraz bardziej skomplikowane. Dużym wyzwaniem jest uzyskiwanie, generowanie i przechowywanie informacji na wymaganym poziomie, a także przekazywanie ich użytkownikom końcowym w przejrzysty i przystępny sposób. Firma Greenyard Fresh ściśle współpracuje z kluczowymi partnerami z zakresu IT przy opracowywaniu specjalistycznego, przystępnego kosztowo oprogramowania.

Laboratory

Kalkulator ARfD w Greenyard Fresh

Synchronizowany codziennie z unijną bazą danych dotyczących pestycydów kalkulator ARfD stosowany przez pion Greenyard Fresh oblicza ilość pozostałości względem standardów obowiązujących w największych europejskich sieciach detalicznych.

Control melon

Fresh.Point

Fresh.Point to internetowa platforma do sprawdzania pozostałości, opracowana przez pion Greenyard Fresh wraz z partnerami z branży i holenderską firmą ChainPoint. Umożliwia producentom, hurtownikom i detalistom wydajne zarządzanie testami pozostałości i pomaga w wykorzystywaniu danych z testów do oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności.

Greenlight QC

Greenlight QC

Greenlight QC to kompleksowe, sieciowe rozwiązanie technologiczne do zarządzania kontrolą jakości produktów i infrastruktury. Wspomaga ono proces ciągłego doskonalenia oraz wzmacnia nasz wizerunek kontrahenta dbającego o jakość w oczach klientów i dostawców.