Greenyard Fresh Germany współpracuje z ekwadorskim partnerem Fruta Rica - greenyard.group
Zrównoważony rozwój
Pion Greenyard Fresh pragnie zaopatrywać obsługiwane przez niego rynki w jak najbardziej zrównoważony sposób. Współpracujemy z wszystkimi zainteresowanymi stronami, dążąc do zwiększania równowagi środowiskowej, społecznej i gospodarczej w trzech kluczowych obszarach: łańcucha dostaw, społeczeństwa i zaopatrzenia.