Projekt EFS "MEGA – Motywowanie i Angażowanie Ambasadorów Greenyard " w Belgii

ESF Project

W Greenyard Frozen Flanders w okresie od początku kwietnia 2018 r. do końca września 2019 r. skupimy się na włączaniu naszych 5 fundamentalnych wartości do polityki rozwoju kariery. Nasi pracownicy byli zaangażowani w proces przygotowania propozycji projektu i będą również pytani o opinię podczas jego realizacji.
 
Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania, wzmocnienie polityki rozwoju kariery i poszerzenie możliwości kariery dla naszych pracowników.
 
Projekt ten był możliwy dzięki wsparciu z EFS, Unii Europejskiej i rządu flamandzkiego.
EFS jest odpowiedzialny za wdrażanie i właściwe zarządzanie programami Europejskiego Funduszu Społecznego we Flandrii. Ponadto ESF Flanders zarządza Europejskim Funduszem Integracyjnym i Europejskim Funduszem Globalizacji.