raport roczny 2019-2020 - greenyard.group
cover
Nasz aktualny raport roczny
Growth Pełny raport można znaleźć tutaj
Najważniejsze wydarzenia w latach 2019-2020
Rok finansowy 2019-2020 był dla Greenyard rokiem ożywienia gospodarczego, napędzanym przez udaną transformację.
Podsumowanie
Dowiedz się, jak nasi współprzewodniczący, Hein Deprez i Marc Zwaaneveld, doświadczali tego w ubiegłym roku.
Skorygowany EBITDA (w mln EUR)
Skorygowany EBITDA - marża
Sprzedaż (w mln EUR)
Zrównoważony rozwój
W harmonii z naturą
Zrównoważony rozwój
Greenyard dąży do pozyskiwania owoców i warzyw w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody i zapewnieniem hodowcom godziwego wynagrodzenia.
Tutaj pobierz różne raporty