Shareholders' Information - greenyard.group
gyprepared_glass_product_range_banner
Struktura akcjonariuszy
Strukturę akcjonariuszy spółki Greenyard, wynikającą z otrzymanych powiadomień dotyczących przejrzystości, można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o udziałach”.

Firma Greenyard nie posiada wiedzy o istnieniu porozumień akcjonariuszy wśród akcjonariuszy Greenyard.
Ordinary General Shareholders’ Meeting
Extraordinary General Shareholders Meeting
15 September 2023

Ordinary General Shareholders’ Meeting

Ordinary General Shareholders’ Meeting
Extraordinary General Shareholders’ Meeting

Ordinary General Shareholders’ Meeting

Ordinary General Shareholders’ Meeting
Extraordinary General Shareholders’ Meeting

Ordinary General Shareholders’ Meeting
Extraordinary General Shareholders’ Meeting

Ordinary General Shareholders’ Meeting
Extraordinary General Shareholders’ Meeting

Ordinary General Shareholders’ Meeting
Extraordinary General Shareholders’ Meeting

Ordinary General Shareholders’ Meeting
Extraordinary General Shareholders’ Meeting

General Meeting of Bondholders
General Meeting of Bondholders

Ład Korporacyjny
W sekcji "Ład Korporacyjny" można znaleźć więcej informacji na temat Rady Dyrektorów i Komitetów Doradczych Greenyard. Można także zapoznać się z naszym zespołem Executive Management lub zapoznać się z innymi dokumentami korporacyjnymi i informacjami dla akcjonariuszy.