Informacje o udziałach - greenyard.group
Harvest peas banner flip
2021 - Share buyback program
2017 - Share buyback program
Struktura własności: firma rodzinna z długoterminową strategią
Rodzina i związani z nią udziałowcy nadal kontrolują większość udziałów, jednak akcjonariat rozproszony zwiększył się po fuzji z czerwca 2015 roku i zbyciu Gimv

* Rodzina Deprez, za pośrednictwem Deprez Holding & Food Invest, kontroluje 37,7% udziałów.
* Udziały własne 3,6%
* Obecny akcjonariat rozproszony ~30,5%
Shareholder structure September 2022
Dywidenda
Greenyard zaczął wypłacać dywidendy związane z rokiem obrotowym 2015-2016 z dywidendą brutto w wysokości 0,20 € na akcję. Dywidenda ta była stabilna w roku obrotowym 2016-2017 i 2017-2018. Za lata obrachunkowe 2018-2019 i 2019-2020 nie została wypłacona dywidenda m.in. ze względu na trwające procesy naprawcze.
Rynek papierów wartościowych
Akcje Greenyard są notowane na brukselskiej giełdzie Euronext pod symbolem „GREEN” (ZNACZNIKI: GREEN BB; GREENY.BR)

Informacje dotyczące cen akcji Greenyard można znaleźć w witrynie Greenyard oraz giełdy Euronext w Brukseli (http://www.euronext.com)

Szczegółowe informacje na temat działalności giełdowej i cen akcji można znaleźć również w działach finansowych wielu gazet.
Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.