Distribution-Center.jpg
Struktura własności: firma rodzinna z długoterminową strategią
Rodzina i związani z nią udziałowcy nadal kontrolują większość udziałów, jednak akcjonariat rozproszony zwiększył się po fuzji z czerwca 2015 roku i zbyciu Gimv

* Rodzina Deprez, za pośrednictwem Deprez Holding & Food Invest, kontroluje 49,3% udziałów.
* Udziały własne 3,1%
* Obecny akcjonariat rozproszony ~34,5%
Shareholder structure May 2019
Polityka dywidendowa
Firma Greenyard zaczęła wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2015–2016, w wysokości dywidendy brutto wynoszącej 0,20 € za akcję. Wysokość dywidend utrzymano w roku obrotowym 2016–2017, 2017-2018.
Celem Zarządu jest utrzymanie w przyszłości dywidend na stabilnym, zrównoważonym poziomie. Jest to wyrazem pewności Zarządu co do przyszłości powiększonej grupy.
Rynek papierów wartościowych
Akcje Greenyard są notowane na brukselskiej giełdzie Euronext pod symbolem „GREEN” (ZNACZNIKI: GREEN BB; GREENY.BR)

Informacje dotyczące cen akcji Greenyard można znaleźć w witrynie Greenyard oraz giełdy Euronext w Brukseli (http://www.euronext.com)

Szczegółowe informacje na temat działalności giełdowej i cen akcji można znaleźć również w działach finansowych wielu gazet.
Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.