Półroczne wyniki firmy Greenyard: rozwijamy się w bezprecedensowych czasach

Firma Greenyard osiągnęła mocną rentowność i wolumeny, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku. Teraz jest doskonały czas, aby dostarczać na rynek czystą moc roślin. Owoce i warzywa są podstawowym motorem zdrowszej przyszłości dla ludzi i dla naszej planety. Nadal jednak ich spożycie jest zbyt niskie, dlatego też międzynarodowe organizacje ds. zdrowia i organy regulacyjne łączą siły w celu zmiany sposobu postrzegania i zwiększenia konsumpcji owoców i warzyw. Jednocześnie dla firmy Greenyard jest to szansa na dostarczanie konsumentom zdrowych i innowacyjnych produktów. Smacznych produktów, które są przystępne, zawsze dostępne i osiągalne cenowo w każdej postaci: mrożonej, przetworzonej i świeżej.  

Zintegrowane relacje z klientami i plantatorami są katalizatorem strategii firmy Greenyard. To unikatowy sposób działania w skali branży, możliwy dzięki centralnej pozycji firmy jako łącznika w spożywczym łańcuchu dostaw. Obecnie widoczny jest rosnący apetyt na ten sposób działania. Jednocześnie firma nieustannie poszukuje sposobów wzmacniania swojej działalności. W tym celu mądrze zainwestowała w minionym okresie w systemy, dodatkowe możliwości i nowe technologie.  

Wszystkie te czynniki to ogromny potencjał dla firmy Greenyard. Budując silną pozycję na rynku, będzie mogła jeszcze bardziej przyspieszyć i wyprzedzić rynek, gdy sytuacja makroekonomiczna osiągnie stabilizację. 

Wynik netto firmy Greenyard za pierwsze półrocze wyniósł € 7,1 mln. Jednocześnie firma ponownie obniżyła zadłużenie netto o kolejne € 9,7 mln. To ważne, ponieważ w ten sposób obniżyliśmy wskaźnik dźwigni finansowej do poziomu 2,7x w porównaniu do poziomu 2,8x za ten sam okres ubiegłego roku. Te wyniki są paliwem dla ambicji firmy związanych z poprawą jakości życia. 

Pełna treść półrocznego sprawozdania firmy Greenyard jest dostępna tutaj

Podsumowanie wyników za pierwsze półrocze roku 2022–2023 

  • Skorygowana wartość EBIDTA w pierwszym półroczu osiągnęła stabilny poziom € 80,4 mln. 
  • Wynik netto był dodatni i wyniósł € 7,1 mln w porównaniu z € 8,5 mln za ten sam okres ubiegłego roku. 
  • Zadłużenie netto odnotowało znaczący spadek o € 9,7 mln w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku, osiągając poziom € 328,4 mln. 
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia firmy spadł do 2,7x w porównaniu z wynikiem 2,8x za ten sam okres ubiegłego roku.