Drugi raport firmy Greenyard dotyczący zrównoważonego rozwoju

Greenyard stara się pozyskiwać owoce i warzywa w jak najbardziej zrównoważony sposób oraz dostarczać je konsumentom z dbałością o minimalizację odpadów i poszanowaniem środowiska. Konsumenci coraz częściej próbują zmniejszyć szkodliwy wpływ spożywanej żywności na środowisko, co jest widoczne choćby w bieżącej debacie na temat korzystania z jednorazowych opakowań plastikowych. Każdego dnia, wspólnie z klientami i dostawcami, firma Greenyard wykonuje kolejne ważne kroki w kierunku zwiększenia spożycia owoców i warzyw, co zapewni nam zdrowszą przyszłość.

Drugi raport ma na celu zaprezentowanie interesariuszom jeszcze bardziej kompleksowego przeglądu naszych wysiłków w tym zakresie oraz pokazanie, w jaki sposób pomagają nam one w stawianiu czoła ważnym wyzwaniom, jakie napotykamy w szybko zmieniającym się sektorze spożywczym. Dążymy do tego, aby nasze działania i łańcuch dostaw były jak najbardziej przejrzyste – w tym celu wyznaczyliśmy priorytetowe obszary, w których firma chce zrealizować wyraźne i mierzalne cele.

Możesz znaleźć raport tutaj (EN): Raport zrównoważonego rozwoju