Greenyard publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku

Firma Greenyard opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku. Mimo trudnych czasów skutecznie wzmocniliśmy nasze podstawy finansowe, ustanowiliśmy długookresowe relacje z kluczowymi kontrahentami i klientami oraz wzmocniliśmy poczucie jedności i zaangażowanie personelu.

Rok 2020 to niezwykły i bezprecedensowy czas niemal dla każdej branży. Lockdown co prawda spowodował wzrost sprzedaży, ale nieobecność pracowników i nieplanowany skok popytu negatywnie wpłynęły na firmę Greenyard. Jednak zachowaliśmy nastawienie na ciągłe usprawnienia i skutecznie współpracowaliśmy ponad podziałami, aby osiągnąć ważne korzyści operacyjne.

Dzięki wysiłkom zainicjowanym w 2019 roku, mającym na celu wyrównanie i uproszczenie podaży i popytu, zwiększenie marż oraz pielęgnowanie długookresowych, opartych na zaufaniu relacji z dużymi klientami, możemy cieszyć się dobrymi wynikami za pierwsze półrocze 2020 roku.

W skrócie:

  • odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 10,3% i wzrost EBITDA po korekcie o 18,9% dzięki wdrożeniu inicjatyw usprawniających i rozwojowi zintegrowanych relacji z klientami.
  • Zadłużenie netto oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia firmy Greenyard wyraźnie spadają, ponadto z półrocznym wyprzedzeniem udało się osiągnąć spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia poniżej 4,0x. 
  • Te lepsze wyniki finansowe pozytywnie przyczynią się do pomyślnego refinansowania.

 

Przeczytaj komunikat prasowy lub pełną wersję raportu, aby zapoznać się ze szczegółami.


HY results 2019-2020