Cele 2025 – Raport firmy Greenyard dotyczący zrównoważonego rozwoju - greenyard.group
Najważniejsze zobowiązania i cele 2025
Najważniejsze zobowiązania i cele 2025
Zrównoważony rozwój
Greenyard dąży do pozyskiwania owoców i warzyw w sposób zrównoważony, szanując przyrodę i zapewniając plantatorom uczciwe zyski. Nasze strony poświęcone zrównoważonemu rozwojowi jasno pokazują nasz ostateczny cel, jakim jest poprawa jakości życia.