Zrównoważony rozwój - greenyard.group
banner-sustainability-report.jpg
Dbamy o naturę

Bądź siłą napędową w drodze do zdrowszego stylu życia i bardziej zrównoważonych łańcuchów żywnościowych

zapoznaj się z naszym planem działania
Environment.png Odkryj nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju
Wpływ naszej działalności w skrócie
Zapoznaj się z naszymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój
Nasze ambicje
Nasze kluczowe zobowiązania leżą u podstaw naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Są one zakorzenione w całej naszej działalności, zapewniając, że zrównoważony rozwój ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich naszych działań.
Tutaj pobierz różne raporty
Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie kompleksowego przeglądu działań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym oraz sposobu, w jaki pomagają one sprostać wyzwaniom w sektorze spożywczym.