Zrównoważony rozwój - greenyard.group
Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności
Dla Greenyard zrównoważony rozwój to coś więcej niż tylko licencja na prowadzenie działalności. Postrzegamy go jako siłę napędową ogromnie potrzebnej fundamentalnej zmiany zarówno w naszej branży, jak i w całym społeczeństwie. Dlatego cel zrównoważonego rozwoju zajął centralne miejsce w naszej Strategii 2030, która zakłada, że będziemy liderami globalnej transformacji w kierunku zdrowszych i bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych.
Podejście firmy Greenyard
Kluczowe zobowiązania
Odkryj kluczowe zobowiązania i cele 2025
Sustainability stories
Economic impact & governance
Environmental Impact
Wpływ społeczny
Jako partner łączący naszych hodowców i klientów, przyczyniamy się do bardziej zrównoważonych sposobów produkcji żywności, które przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom łańcucha.
Eligible activities of Greenyard under EU Taxonomy
Karta dotycząca ładu korporacyjnego
Zapewnia, że nasi dostawcy przestrzegają najwyższych standardów bezpiecznych warunków pracy, sprawiedliwego i pełnego szacunku traktowania pracowników oraz praktyk etycznych.
gygroup_grower_leek_field
GRI
Indeks treści GRI umożliwia śledzenie informacji zawartych w sprawozdaniu oraz zwiększa ich wiarygodność i przejrzystość.
Przeczytaj raport roczny Greenyard 2022-2023
Pobierz raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju Greenyard