Board of Directors & advisory Committees - greenyard.group
gygroup_cover_banner
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is samengesteld uit negen bestuurders, onder wie één uitvoerend bestuurder en vier onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ten minste één derde van de leden van de Raad van Bestuur is van een ander geslacht dan de andere leden. De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt tevens bepaald op basis van genderdiversiteit, diversiteit in leeftijd en diversiteit in het algemeen, alsmede complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.

Bestuurder                                                                         Benoeming          Einde

Deprez invest NV, rep. by Mr Hein Deprez (1)                    20/09/2019                AGM 2023

Ahok BV, rep. by Mr Koen Hoffman (2) *                            04/10/2017                AGM 2022

Ms Hilde Laga (2)                                                                   20/09/2019                AGM 2023

Gescon BV, rep. by Mr Dirk Van Vlaenderen (2)                20/09/2019                AGM 2023

Aalt Dijkhuizen B.V., rep. by Mr Aalt Dijkhuizen (2)            18/09/2020                AGM 2024

Management Deprez BV, rep. by Ms Veerle Deprez        20/09/2019                AGM 2023

Galuciel BV, rep. by Ms Valentine Deprez                         18/02/2021                AGM 2023

Bonem Beheer BV, rep. by Mr Marc Ooms                      20/09/2019                AGM 2023

Alychlo NV, rep. by Mr Marc Coucke                                01/04/2021                AGM 2023

(1) Uitvoerend
(2) Onafhankelijk
* Voorzitter

Auditcomité:

  • Mr Dirk Van Vlaenderen (Gescon BVBA) *
  • Ms Hilde Laga
  • Ms Veerle Deprez (Management Deprez BV)

Benoemings- en Remuneratiecomité:

  • Mr Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.) *
  • Ms Veerle Deprez (Management Deprez BVBA)
  • Mr Koen Hoffman (Ahok BVBA)

Strategisch comité:

  • Mr Hein Deprez (Deprez Invest NV) *
  • Mr Marc Ooms (Bonem Beheer BVBA)
  • Mr Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.)
  • Mr Koen Hoffman (Ahok BVBA)

* Voorzitter van het Comité

Samenstelling van de Adviserende Comités
De Raad van Bestuur heeft twee gespecialiseerde comités opgericht: het Auditcomité, het Benoemings- en Remuneratiecomité. Het doel van deze Comités is om bepaalde specifieke aangelegenheden te analyseren en de Raad van Bestuur hierover te adviseren.
Corporate Governance
Meer informatie over de Raad van Bestuur en Adviserende Comitées van Greenyard is beschikbaar onder 'Corporate Governance'. Hier vindt u eveneens meer informatie over het Executive Management, de Corporate Documenten en de Aandeelhoudersinformatie terug.