gygroup_cover_banner
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is samengesteld uit tien bestuurders, onder wie één uitvoerend bestuurder en vier onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Ten minste één derde van de leden van de Raad van Bestuur is van een ander geslacht dan de andere leden. De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt tevens bepaald op basis van genderdiversiteit, diversiteit in leeftijd en diversiteit in het algemeen, alsmede complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.

Bestuurder                                                                         Benoeming          Einde

Deprez invest NV, rep. by Mr Hein Deprez (1)                   19/06/2015           AGM 2019

Ahok BVBA, rep. by Mr Koen Hoffman (2) *                      04/10/2017           AGM 2020

Ms Hilde Laga (2)                                                                  25/11/2014            AGM 2019

Gescon BVBA, rep. by Mr Dirk Van Vlaenderen (2)          05/07/2016           AGM 2019

Aalt Dijkhuizen B.V., rep. by Mr Aalt Dijkhuizen (2)           21/02/2017           AGM 2020

Management Deprez BVBA, rep. by Ms Veerle Deprez  19/06/2015           AGM 2019

Omorphia Invest BVBA, rep. by Ms Valentine Deprez    26/01/2018           AGM 2019

Mr Thomas Borman                                                          19/06/2015           AGM 2019

Bonem Beheer BVBA, rep. by Mr Marc Ooms                19/06/2015           AGM 2019

Intal BVBA, rep. by Mr Johan Vanovenberghe                19/06/2015           AGM 2019

(1) Uitvoerend
(2) Onafhankelijk
* Voorzitter

Auditcomité:

 • Mr Dirk Van Vlaenderen (Gescon BVBA) *
 • Mr Thomas Borman
 • Ms Hilde Laga
 • Mr Johan Vanovenberghe (Intal BVBA)

Benoemings- en Remuneratiecomité:

 • Mr Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.) *
 • Ms Veerle Deprez (Management Deprez BVBA)
 • Mr Koen Hoffman (Ahok BVBA)

Strategisch comité:

 • Mr Hein Deprez (Deprez Invest NV) *
 • Mr Marc Ooms (Bonem Beheer BVBA)
 • Mr Thomas Borman
 • Mr Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.)
 • Mr Koen Hoffman (Ahok BVBA)

* Voorzitter van het Comité

Samenstelling van de Adviserende Comités
De Raad van Bestuur heeft drie gespecialiseerde comités opgericht: het Auditcomité, het Benoemings- en Remuneratiecomité en het Strategisch comité. Het doel van deze Comités is om bepaalde specifieke aangelegenheden te analyseren en de Raad van Bestuur hierover te adviseren.
Corporate Governance
Meer informatie over de Raad van Bestuur en Adviserende Comitées van Greenyard is beschikbaar onder 'Corporate Governance'. Hier vindt u eveneens meer informatie over het Executive Management, de Corporate Documenten en de Aandeelhoudersinformatie terug.