Board of Directors & advisory Committees - greenyard.group
gygroup_cover_banner
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is samengesteld uit negen bestuurders, onder wie één uitvoerend bestuurder en vier onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ten minste één derde van de leden van de Raad van Bestuur is van een ander geslacht dan de andere leden. De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt tevens bepaald op basis van genderdiversiteit, diversiteit in leeftijd en diversiteit in het algemeen, alsmede complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.

Bestuurder                                                                         Benoeming          Einde

Deprez invest NV, vv. Dhr Hein Deprez (1)                    15/09/2023                GAV 2027

Ahok BV, vv. Dhr Koen Hoffman (2) *                            16/09/2022                GAV 2026

Alro BV, vv. Dhr Gert Bervoerts (2)                              16/09/2022                GAV 2026

Gescon BV, vv. Dhr Dirk Van Vlaenderen (2)                15/09/2023                GAV 2027

Aalt Dijkhuizen B.V., vv. Dhr Aalt Dijkhuizen (2)            18/09/2020                GAV 2024

Management Deprez BV, vv. Mevr Veerle Deprez      15/09/2023                GAV 2027

Galuciel BV, vv. Mevr Valentine Deprez                         18/02/2021                GAV 2027

Bonem Beheer BV, vv. Dhr Marc Ooms                      15/09/2023                GAV 2027

Alychlo NV, vv. Mevr Els Degroote                                   15/09/2023                GAV 2027

(1) Uitvoerend
(2) Onafhankelijk
* Voorzitter

Auditcomité:

  • Dhr Dirk Van Vlaenderen (Gescon BV) *
  • Mevr Els Degroote (Alychlo NV)
  • Mevr Veerle Deprez (Management Deprez BV)

Benoemings- en Remuneratiecomité:

  • Dhr Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.) *
  • Mevr Veerle Deprez (Management Deprez BV)
  • Dhr Koen Hoffman (Ahok BV)

* Voorzitter van het Comité

Samenstelling van de Adviserende Comités
De Raad van Bestuur heeft twee gespecialiseerde comités opgericht: het Auditcomité, het Benoemings- en Remuneratiecomité. Het doel van deze Comités is om bepaalde specifieke aangelegenheden te analyseren en de Raad van Bestuur hierover te adviseren.
Corporate Governance
Meer informatie over de Raad van Bestuur en Adviserende Comitées van Greenyard is beschikbaar onder 'Corporate Governance'. Hier vindt u eveneens meer informatie over het Executive Management, de Corporate Documenten en de Aandeelhoudersinformatie terug.