Board of Directors & advisory Committees - greenyard.group
gygroup_cover_banner
Skład Zarządu
Zarząd firmy składa się z dziewięciu dyrektorów, z których jeden jest dyrektorem wykonawczym, a czterech to dyrektorzy niezależni w rozumieniu art. 7:87, §1 belgijskiego Kodeksu Cywilnego. Przynajmniej jedna trzecia członków Zarządu musi być płci przeciwnej w stosunku do pozostałych członków Zarządu. Ponadto skład Zarządu wymaga zachowania różnorodności, jeśli chodzi o wiek i płeć oraz ogólnej różnorodności, a także uzupełniających się umiejętności, doświadczenia i wiedzy.

Director                                                                                Appointment       Termination

Deprez invest NV, rep. by Mr Hein Deprez (1)                    20/09/2019                AGM 2023

Ahok BV, rep. by Mr Koen Hoffman (2) *                            04/10/2017                AGM 2022

Ms Hilde Laga (2)                                                                   20/09/2019                AGM 2023

Gescon BV, rep. by Mr Dirk Van Vlaenderen (2)                20/09/2019                AGM 2023

Aalt Dijkhuizen B.V., rep. by Mr Aalt Dijkhuizen (2)            18/09/2020                AGM 2024

Management Deprez BV, rep. by Ms Veerle Deprez        20/09/2019                AGM 2023

Galuciel BV, rep. by Ms Valentine Deprez                         18/02/2021                AGM 2023

Bonem Beheer BV, rep. by Mr Marc Ooms                      20/09/2019                AGM 2023

Alychlo NV, rep. by Mr Marc Coucke                                01/04/2021                AGM 2023

(1) Executive
(2) Independent
* Przewodniczący 

Komitet ds. Audytu:

  • Mr Dirk Van Vlaenderen (Gescon BVBA) *
  • Ms Hilde Laga
  • Ms Veerle Deprez (Management Deprez BV)

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

  • Mr Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.) *
  • Ms Veerle Deprez (Management Deprez BVBA)
  • Mr Koen Hoffman (Ahok BVBA)

Komitet Strategiczny:

  • Mr Hein Deprez (Deprez Invest NV) *
  • Mr Marc Ooms (Bonem Beheer BVBA)
  • Mr Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.)
  • Mr Koen Hoffman (Ahok BVBA)

* Przewodniczący 

Skład Komitetów doradczych
Zarząd powołał dwa Komitety doradcze: Komitet ds. audytu oraz Komitet ds. nominacji i wynagrodzeń. Celem komitetów jest analiza specjalistycznych zagadnień i doradzanie Zarządowi w ich zakresie.
Ład Korporacyjny
W sekcji "Ład Korporacyjny" można znaleźć więcej informacji na temat Rady Dyrektorów i Komitetów Doradczych Greenyard. Można także zapoznać się z naszym zespołem Executive Management lub zapoznać się z innymi dokumentami korporacyjnymi i informacjami dla akcjonariuszy.