Schuldeisers - greenyard.group
gyfrozen_quality banner

DISCLAIMER

De materialen op deze pagina mogen niet in of naar de Verenigde Staten worden verspreid of voor rekening of ten gunste van personen uit de VS (zoals omschreven in de verordeningen onder de geamendeerde Amerikaanse effectenwetgeving van 1933), of in of naar Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of andere rechtsgebieden waar dergelijke verspreiding verboden is onder het toepasselijk recht.

De materialen op deze pagina zijn door Greenyard fresh holding be nv (de “uitgever”) tot stand gekomen en alleen verstrekt voor informatiedoeleinden en op onafhankelijke basis. De materialen op deze pagina mogen niet worden gereproduceerd, herverspreid of direct of indirect worden doorgegeven aan iemand anders of geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd voor welk doeleinde dan ook. Noch de materialen op deze pagina, noch enige kopieën ervan mogen naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika worden meegenomen of verstuurd. De verspreiding van deze materialen in andere rechtsgebieden kunnen bij wet zijn beperkt en personen die deze materialen in hun bezit krijgen, dienen dergelijke beperkingen in acht te nemen.

De materialen op deze pagina vormen geen (onderdeel) van een aanbieding of verkoop of verkooppoging voor effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of welk rechtsgebied dan ook waar dergelijke aanbiedingen onrechtmatig zijn effecten die worden uitgegeven in verband met een aanbod zijn niet en worden niet geregistreerd onder de geamendeerde Amerikaanse effectenwetgeving van 1933 of onder welke effectenwetgeving van welke staat, provincie, territorium, provincie of rechtsgebied van de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika dan ook. Er worden geen openbare aanbiedingen voor effecten in de Verenigde Staten gedaan.

Investeerders mogen niet inschrijven op de hierin genoemde obligaties behalve op basis van de voorwaarden van de obligaties. De emittent en de garant (Greenyard nv) doen geen enkele uitspraak over (i) de geschiktheid van de obligaties voor een specifieke investeerder, (ii) de juiste boekhoudkundige behandeling en mogelijke belastingconsequenties van de investering in obligaties of (iii) de toekomstige prestaties van de obligaties, in absolute zin of relatief in vergelijking met concurrerende investeringen. Potentiële investeerders dienen eerst stappen te ondernemen om de transactie te begrijpen en een onafhankelijke inschatting te maken van de juistheid van de transactie in verhouding tot hun doelen voordat ze besluiten nemen ten aanzien van investeringen of transacties voor obligaties aangaan. Potentiële investeerders dienen ervoor te zorgen dat ze voldoende informatie beschikbaar hebben ten aanzien van de emittent, de garant en de obligaties voordat ze in de obligaties investeren.

Door de materialen op deze pagina te bekijken, bevestigt u dat u bovenstaande zinnen snapt en instemt te voldoen aan de beperkingen en dat (i) u niet Amerikaans bent, zich niet bevindt in de Verenigde Staten en geen inwoner van de Verenigde Staten bent, (ii) of u geen persoon bent op wie de beperkingen in de communicatie van de informatie van toepassing zijn, (iii) u niet de belangen van dergelijke personen behartigt en (iv) u de informatie op deze pagina niet naar dergelijke personen zal doorsturen of verspreiden.

Greenyard converteerbare obligatie - €125 miljoen
Op 22 december 2016 heeft Greenyard een converteerbare obligatie (ISIN BE6291563466) van € 125 miljoen uitgegeven die genoteerd staat op de Frankfurt Freiverkehr beurs.

Onderstaand de belangrijkste algemene voorwaarden:

* Emittent: FieldLink NV (volledige dochteronderneming van Greenyard NV)
* Garant: Greenyard NV
* Onderliggende aandelen: GREEN BB
* Looptijd: 22 december 2021 (5 jaar)
* Uitgiftewaarde: EUR 125 miljoen
* Coupon: 3,75% per jaar (te betalen in halfjaarlijkse termijnen)
* Conversiepremie: 25%
* Conversieprijs: EUR 16,6534 (Lancering: EUR 17,43)
* Investeerderput-optie Geen behalve in geval van een controlewijziging, free float of beëindiging
* Opeisbaarheid investeerder: Niet opeisbaar voor 3 jaar; zachte call 130%
* Dividendbescherming: Volledig
* % van de totaal openstaande aandelen: 16,2%
Algemene voorwaarden en mededelingen
Investor relations
Meer informatie voor investeerders en obligatiehouders is beschikbaar onder 'Investor relations'.