Social Impact - greenyard.group

Sociale en maatschappelijke impact

Bananas

Een belangrijk sociaal aspect binnen onze duurzaamheidstrategie is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de gezonde producten die we op de markt brengen, in verse, diepgevroren of bereide vorm. Via de actieve promotie van groenten en fruit kunnen we zo consumenten stimuleren het aandeel van groenten en fruit in hun dagelijkse voeding te verhogen. Dit komt niet alleen hun eigen gezondheid ten goede maar leidt op lange termijn ook tot lagere kosten voor de gezondheidszorg. We dragen ons steentje daaraan bij door de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van onze producten te verhogen, zodat de gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze is.

Ecologie (impact op het milieu) en betaalbaarheid kunnen op korte termijn een delicate evenwichtsoefening zijn. Greenyard erkent dit en werkt nauw samen met telers om hen te ondersteunen in hun compliance inspanningen, altijd met het oog op de voordelen en behoeften op lange termijn.

Meer en direct tastbaar zijn de sociale aspecten en de impact voor alle mensen die betrokken zijn bij de voedselvoorzieningsketen van Greenyard. We hebben ons beleid op dit vlak vastgelegd in de interne Gedragscode (Code of Conduct) en de externe Gedragscode voor Leveranciers (Supplier Code of Conduct). We geven pri- oriteit aan een respectvolle omgeving voor alle personen die betrokken zijn bij de voedselwaardeketen, waarbij we bijzondere nadruk leggen op veilige werkomstandigheden en een eerlijke verloning. We verwachten dat iedereen die direct of indirect met ons samenwerkt een soortgelijke aanpak hanteert, en we werken uitsluitend met leveranciers die de sociale regelgeving naleven en zich engageren om hun prestaties op dit gebied te verbeteren.

Verantwoord inkopen
Greenyard verwacht van al haar medewerkers dat zij iedereen die met ons samenwerkt waarderen en respecteren
Gezondheid en voeding
Groenten en fruit bieden een mooie combinatie van hoge voedingswaarde, vezels, mineralen en vitaminen die essentieel zijn voor onze gezondheid
Talent aantrekken en werknemers opleiden
Greenyard biedt haar medewerkers een breed scala aan formele en informele opleidingsprogramma’s aan
Breng me terug naar de Sustainability pagina
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.