Obecne zapotrzebowanie europejskich konsumentów i jego wpływ na produkcję rolną

Podczas tej konferencji Maria Fernanda Campa, dyrektor działu jakości w Greenyard Fresh Spain, wygłosiła przemówienie na temat: "Obecne zapotrzebowanie europejskich konsumentów i jego wpływ na produkcję rolną". Trend zapotrzebowania europejskiego w coraz większym stopniu wskazuje na potrzebę jeszcze bardziej szczegółowych informacji na temat żywności. W tym kontekście utrzymanie, a nawet umocnienie praktyk nie tylko wspiera zachowanie i promowanie różnorodności biologicznej w środowisku rolnym, ale także stanowi ważną odpowiedź na obawy konsumentów dotyczące trwałości i wymagań klienta w zakresie zwiększenia różnorodności biologicznej.

Od czasu wdrożenia na hiszpańskich obszarach rolnych inicjatywy „Operation Pollinator” („Akcja na rzecz Owadów Zapylających”), Greenyard Spain wspiera ją w celu zagwarantowania swoim konsumentom, a przynajmniej konsumentowi finalnemu długoterminowej bioróżnorodności na obszarach uprawnych oraz trwałości wytwarzanych dóbr.