Greens of the Future: Ambicje Greenyard Frozen UK w zakresie zrównoważonego rozwoju

W Greenyard staramy się tworzyć zdrowszą i bardziej zrównoważoną przyszłość – nie tylko poprzez bogaty asortyment zdrowych produktów, ale też sposób pozyskiwania i przetwarzania owoców i warzyw. Właśnie dlatego powzięliśmy konkretne zobowiązania dotyczące ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko. Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób optymalizujemy proces produkcji w Greenyard Frozen UK za pomocą instalacji biogazowej, znacząco zmniejszając nasz ślad węglowy.

„Zielona” energia ze ścieków

Kopuła instalacji biogazowej stanowi centralny element infrastruktury oczyszczania ścieków
w zakładzie King’s Lynn, należącym do Greenyard Frozen UK. „Biogaz jest wartościowym źródłem energii wytwarzanej z odpadów” – wyjaśnia Ben Parsons, Kierownik ds. Technologii Ochrony Środowiska w Greenyard Frozen UK. „W procesie oczyszczania ścieków w zakładzie, poprzez przetwarzanie anaerobowe, wytwarzany jest biogaz – polega to na tym, że bakterie rozkładają materię organiczną w środowisku beztlenowym. Biogaz jest wychwytywany
i magazynowany pod kopułą, a następnie wykorzystywany przez instalację kogeneracyjną – w skrócie CHP, dzięki czemu znaczna ilość energii odnawialnej wraca do naszych działań produkcyjnych, tym samym zmniejszając ślad węglowy”. Jak działa kopuła instalacji biogazowej?

W uproszczeniu, materia organiczna znajdująca się w wodzie technologicznej – pochodzącej z procesów mycia, obierania czy blanszowania – trafia do oczyszczalni ścieków. Tutaj specjalne bakterie rozkładają substancje organiczne w procesie fermentacji beztlenowej. Efektem tego działania są oczyszczone ścieki, wygenerowany biogaz i niewielki strumień osadu, który jest ponownie wykorzystywany w innych oczyszczalniach. Biogaz jest magazynowany pod kopułą, a następnie wykorzystywany do generowania energii i ciepła do procesów technologicznych w zakładzie.

Dzielenie się wiedzą z innymi jednostkami

Kopuła biogazowa w King’s Lynn stanowi  duży krok w kierunku rozbudowy możliwości generowania energii odnawialnej w zakładzie i efekt doskonałej współpracy spółek Greenyard z różnych krajów. Ben: „Otrzymałem mnóstwo cennych informacji od głównego inżyniera
z zakładu Greenyard Prepared w Bree (Belgia), gdzie również stosowana jest technologia magazynowania biogazu wytwarzanego w oczyszczalni ścieków. Dzielenie się najlepszymi praktykami i wzajemne wspieranie się w ramach międzynarodowego zespołu to najlepsza recepta na rozwój całej firmy”.

Zrównoważony kierunek dla firmy i klientów

Magazynowanie biogazu to dopiero początek „zielonych” inicjatyw Greenyard Frozen UK. „Opracowaliśmy zupełnie nową strategię zrównoważonego rozwoju dla Greenyard Frozen, zgodną z kierunkiem, w jakim zmierza cała Grupa” – wyjaśnia Neil Winner, Dyrektor ds. Operacyjnych. „Naszym celem jest zajmowanie czołowych pozycji w branży pod względem zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanie na ochronę środowiska oraz zapewnianie zrównoważonych i zyskownych możliwości rozwoju naszym klientom. Powołany specjalnie do tego celu, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Greenyard Frozen UK, ustala kolejne priorytety i możliwości uzyskania zadowalających efektów w krótkim czasie. Pracujemy też nad gromadzeniem danych umożliwiających dokładny pomiar, analizę i zmniejszanie śladu węglowego”.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zwalczamy marnowanie żywności i staramy się sprawić, aby łańcuch spożywczy stał się bardziej zrównoważony? Pobierz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju.