Nowy budynek w Velden prawie gotowy

Old building Velden     New building Velden

 

Decyzję o rozbiórce starego budynku podjęto w 2017 roku. Kompleks o powierzchni 3000 m² już wcześniej był częściowo zamknięty, a możliwości jego użytkowania zostały ograniczone ze względu na stan budynku. Zamiarem była przebudowa tej części zakładu, tak aby uzyskać większą przestrzeń, zgodną ze współczesnymi standardami budowlanymi. Placówka zostanie wykorzystana również do centralizacji działalności pionu Greenyard Prepared w Holandii, obejmując działalność, która obecnie jest prowadzona w zakładzie w Horst.

 

Ze względu na umiejscowienie między trzema innymi budynkami ekipa budowlana, składająca się z pracowników z Bree i Velden, musiała postępować ostrożnie. Rozbiórka magazynu rozpoczęła się w lipcu 2017 roku i trwała do końca września, kiedy to usunięto ostatnie ślady po starym budynku – w niektórych miejscach do kilku metrów pod ziemią. Następnie sprawy nabrały tempa. W październiku rozpoczęto prace ziemne, po których przygotowano fundamenty. Ze względu na to, że takie działania wiążą się z silnymi drganiami, sąsiadujące zabudowania były uważnie monitorowane.

 

Do końca listopada postawiono panele ścienne, a w grudniu nowy budynek został zadaszony. Zespół pracujący przy tym projekcie wykonał mnóstwo prac przygotowawczych, związanych ze znalezieniem optymalnej konstrukcji podłogi ze względu na wilgotne otoczenie. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, trwa także wykańczanie obszarów technicznych. Oddanie budynku do użytku jest spodziewane w kwietniu.