Archiwizuj wyniki finansowe - greenyard.group
Enjoying-Fruit---Vegetables.jpg
Archiwum wyników rocznych, rocznych i kwartalnych
2020
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (angielski)
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (niderlandzki)
2019
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (angielski)
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (niderlandzki)
2018
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (angielski)
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (niderlandzki)
2017
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (angielski)
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (niderlandzki)
2016
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (angielski)
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (niderlandzki)
2015
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (angielski)
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (niderlandzki)
Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.