gygroup_cover_banner
Skład Zarządu
Zarząd firmy składa się z dziesięciu dyrektorów, z których jeden jest dyrektorem wykonawczym, a czterech to dyrektorzy niezależni w rozumieniu art. 526 belgijskiego Kodeksu Cywilnego. Przynajmniej jedna trzecia członków Zarządu musi być płci przeciwnej w stosunku do pozostałych członków Zarządu. Ponadto skład Zarządu wymaga zachowania różnorodności, jeśli chodzi o wiek i płeć oraz ogólnej różnorodności, a także uzupełniających się umiejętności, doświadczenia i wiedzy.

Director                                                                                Appointment       Termination

Deprez invest NV, rep. by Mr Hein Deprez (1)                     19/06/2015           AGM 2019

Ahok BVBA, rep. by Mr Koen Hoffman (2) *                        04/10/2017           AGM 2020

Ms Hilde Laga (2)                                                                   25/11/2014             AGM 2019

Gescon BVBA, rep. by Mr Dirk Van Vlaenderen (2)            05/07/2016           AGM 2019

Aalt Dijkhuizen B.V., rep. by Mr Aalt Dijkhuizen (2)             21/02/2017            AGM 2020

Management Deprez BVBA, rep. by Ms Veerle Deprez    19/06/2015           AGM 2019

Omorphia Invest BVBA, rep. by Ms Valentine Deprez      26/01/2018           AGM 2019

Mr Thomas Borman                                                            19/06/2015           AGM 2019

Bonem Beheer BVBA, rep. by Mr Marc Ooms                  19/06/2015           AGM 2019

Intal BVBA, rep. by Mr Johan Vanovenberghe                  19/06/2015           AGM 2019

(1) Executive
(2) Independent
* Przewodniczący 

Komitet ds. Audytu:

 • Mr Dirk Van Vlaenderen (Gescon BVBA) *
 • Mr Thomas Borman
 • Ms Hilde Laga
 • Mr Johan Vanovenberghe (Intal BVBA)

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

 • Mr Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.) *
 • Ms Veerle Deprez (Management Deprez BVBA)
 • Mr Koen Hoffman (Ahok BVBA)

Komitet Strategiczny:

 • Mr Hein Deprez (Deprez Invest NV) *
 • Mr Marc Ooms (Bonem Beheer BVBA)
 • Mr Thomas Borman
 • Mr Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.)
 • Mr Koen Hoffman (Ahok BVBA)

* Przewodniczący 

Skład Komitetów doradczych
Zarząd powołał trzy Komitety doradcze: Komitet ds. audytu, Komitet ds. nominacji i wynagrodzeń oraz Komitet strategiczny. Celem komitetów jest analiza specjalistycznych zagadnień i doradzanie Zarządowi w ich zakresie.
Ład Korporacyjny
W sekcji "Ład Korporacyjny" można znaleźć więcej informacji na temat Rady Dyrektorów i Komitetów Doradczych Greenyard. Można także zapoznać się z naszym zespołem Executive Management lub zapoznać się z innymi dokumentami korporacyjnymi i informacjami dla akcjonariuszy.