Informacje finansowe - greenyard.group
gygroup_enjoy
Informacje finansowe Greenyard
Archiwum raportów rocznych i półrocznych
Odkryj tutaj nasze wyniki z poprzednich lat.
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (angielski)
Wyniki roczne, półroczne i kwartalne (niderlandzki)
Archiwum wyników rocznych, rocznych i kwartalnych
Odkryj tutaj nasze wyniki z poprzednich lat.
Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.