Poprawiamy jakość życia. – Firma Greenyard ogłasza Strategię zrównoważonego rozwoju 2025

Wraz z publikacją czwartego Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju firma Greenyard przedstawiła także Strategię zrównoważonego rozwoju 2025. Strategia przedstawia sposób realizacji ambitnego celu stania się siłą napędową przejścia na zdrowszy tryb życia i bardziej zrównoważone spożywcze łańcuchy dostaw.

Wpływ zmian klimatycznych na naszą planetę jest niezaprzeczalny. Na całym świecie mierzymy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, wyczerpującymi suszami, nieustającymi falami upałów i coraz mniejszą bioróżnorodnością. Wyraźnie widzimy, że dotychczasowe sposoby prowadzenia działalności muszą się zmienić.

Konsekwencje tego odczuwalne są w wielu branżach biznesu. Jesteśmy zależni od natury i sprzyjających warunków klimatycznych, nasza działalność opiera się na tym, co podaruje nam natura. Uprawa owoców i warzyw to niezwykle ważna, a zarazem podatna na wpływ czynników zewnętrznych działalność. Firma Greenyard działa odpowiedzialnie i chce stanowić siłę napędową przejścia na zdrowszy tryb życia i bardziej zrównoważone spożywcze łańcuchy wartości.

Wyższa jakość życia dla wszystkich
Pozycja firmy Greenyard w wyjątkowy sposób predestynuje ją do znaczącego, pozytywnego wkładu w otaczającą nas rzeczywistość. Przejście na diety oparte w większym stopniu na produktach roślinnych jest postrzegane jako sposób na wykarmienie rosnącej populacji z poszanowaniem naturalnych ograniczeń naszej planety.  Jako globalny lider dostaw owoców i warzyw, we współpracy z klientami i plantatorami, firma Greenyard chce mieć znaczący, pozytywny wpływ na te istotne zmiany.

Ponadto firma wykorzystuje swoją rolę łącznika między plantatorami i konsumentami do stworzenia krótszych, bardziej wydajnych i bardziej zrównoważonych spożywczych łańcuchów wartości. Celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia: życia konsumentów spożywających zdrowe produkty, życia wszystkich klientów i kontrahentów oraz po prostu życia na naszej planecie.

Zintegrowane podejście oparte na trzech filarach
Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Greenyard jest oparta na trzech filarach, które są kluczem do stworzenia bardziej zrównoważonych spożywczych łańcuchów dostaw.

  1. Tworzenie bardziej zrównoważonych spożywczych łańcuchów dostaw
    Greenyard chce tworzyć zrównoważone spożywcze łańcuchy dostaw poprzez długotrwałe relacje ze swoimi plantatorami. Firma wspiera ich w wysiłkach związanych ze stosowaniem najwyższych standardów środowiskowych i społecznych.
  2. Zmniejszanie śladu środowiskowego
    Owoce i warzywa mają względnie niewielki wpływ na środowisko w porównaniu z innymi kategoriami żywności. Mimo to firma Greenyard niestrudzenie pracuje nad zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych, ograniczeniem śladu wodnego i przeciwdziałaniem marnotrawstwu.
  3. Współpraca z klientami
    Wyjątkowy model biznesowy firmy Greenyard opiera się na bliskiej współpracy z klientami. Firma wspólnie z nimi opracowuje zdrowe i zrównoważone koncepcje, podejmując działania mające na celu tworzenie coraz krótszych i bardziej wydajnych łańcuchów dostaw.

 

Ambitne cele i zobowiązania
Każdy z tych filarów przekłada się na szereg ambitnych celów i jasno określonych zobowiązań. Firma Greenyard dąży do ograniczenia emisji CO2 o 50% do 2025 roku, a także pracuje nad strategią zerowej emisji netto do 2050 roku, zgodnie z inicjatywą Science Based Targets. Kolejne cele to zmniejszenie marnotrawstwa żywności o 25% oraz wprowadzenie 100% opakowań nadających się do recyklingu do 2025 roku. Greenyard dąży również do tego, aby 100% współpracujących z nią plantatorów na obszarach wysokiego i średniego ryzyka uzyskało certyfikaty do 2025 roku.

To jeszcze nie wszystko. Ambitna strategia przyczyni się także do zwiększania wydajności kosztowej firmy Greenyard. Mniej odpadów i mniejsze zużycie energii automatycznie przełożą się na niższe koszty.

Ścisła współpraca kluczem do sukcesu
Strategia zrównoważonego rozwoju 2025 to wyraźna deklaracja odpowiedzialności ze strony firmy Greenyard. Jednak aby przejście w kierunku poprawy jakości życia było możliwe, konieczna jest ścisła współpraca na przestrzeni całego spożywczego łańcucha wartości. Wybór drogi zdrowych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań będzie wymagał czasu i inwestycji. Wszyscy zainteresowani, od plantatorów po konsumentów, będą musieli podjąć działania z tym związane. Tylko razem możemy zrealizować ten cel.

 

Pełna treść Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju jest dostępna tutaj.