Greenyard kontynuuje pozytywny trend: zakończenie pełnego refinansowania i podwyższenie kapitału o 50 mln EUR

Przed końcem roku obrotowego (marzec 2021), zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firma Greenyard potwierdziła dzisiaj, że firma otrzymała niezbędne wsparcie i zobowiązanie do refinansowania niespłaconego zadłużenia. Ponadto przyciągnęła dwóch inwestorów prywatnych, którzy zobowiązali się do udziału w podwyższeniu kapitału rezerwowego o 50 mln EUR. Idąc naprzód,  jako wiodąca firma w branży, Greenyard jest zaangażowany w ciągłe wykorzystywanie swojej skali i bycia siłą napędową w kierunku zdrowszej przyszłości dla klientów, konsumentów, hodowców i naszej planety.

Obiecujące wyniki za trzeci kwartał, to kolejny krok na drodze firmy Greenyard do dalszego wzrostu i zdrowej przyszłości. Firma Greenyard otrzymała wsparcie i zobowiązanie ze strony banków, a także gwarancję rządu flamandzkiego na pełne refinansowanie niespłaconego zadłużenia. Ponadto spółka podpisała umowę z inwestorami Alychlo NV (spółka inwestycyjna kontrolowana przez pana Marca Coucke) z jednej strony i panem Jorisem Ide z drugiej, na łączne podwyższenie kapitału o 50 mln euro. Pan Marc Coucke zostanie również powołany na członka Rady Dyrektorów.

Ta nowa struktura kapitałowa skutkuje wskaźnikiem zadłużenia na poziomie około 3,0x w porównaniu z wcześniejszą prognozą na poziomie 3,5x do końca roku obrotowego, czyli końca bieżącego miesiąca (marzec 2021).

Wraz z solidnymi wynikami firmy Greenyard w ostatnich okresach, ten ważny krok pozwala firmie w pełni skoncentrować się na dalszym rozwoju i realizacji ambitnych planów długoterminowych.

W skrócie:

  • Konsorcjum banków Greenyard i fundusz inwestycyjny rządu flamandzkiego Gigarant wspierają i zobowiązują się do refinansowania niespłaconego zadłużenia.
  • Nowa umowa została zawarta na trzy lata z możliwością rocznego przedłużenia, co daje stabilną strukturę finansowania na najbliższe lata, która pozwoli spółce na realizowanie swoich długoterminowych ambicji.
  • Nowe finansowanie obejmuje refinansowanie obecnego zadłużenia bankowego, a także refinansowanie obligacji zamiennej o wartości 125 mln euro.
  • Prywatni inwestorzy zobowiązali się łącznie do udziału w podwyższeniu kapitału rezerwowego o 50 mln EUR.
  • Nowa struktura kapitałowa skutkuje spadkiem wskaźnika zadłużenia netto, który wyniesie około 3,0x (przed MSSF 16) do końca roku obrotowego (marzec 2021), w porównaniu do wcześniejszych prognoz 3,5x.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym.