Improving life. – firma Greenyard jest gotowa na zrównoważoną przyszłość

Opublikowany w dniu dzisiejszym Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2022 pokazuje, że weszliśmy na drogę realizacji ambicji opublikowanych w ubiegłym roku w formie Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Nasze ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju stały się jeszcze bardziej wyśrubowane, ponadto zrównoważony rozwój zajął centralne miejsce w naszej Strategii 2030.

Piąty Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy Greenyard wyraźnie wskazuje, że zrównoważony rozwój stoi u podstaw naszej działalności. Wprowadzenie bazy danych zrównoważonego rozwoju oraz narzędzia sprawozdawczego jeszcze mocniej zakorzeniło go w naszych codziennych działaniach.

W ubiegłym roku wdrożyliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2025, wraz z towarzyszącymi jej ambitnymi celami. Chcemy stać się siłą napędową przejścia na zdrowszy tryb życia i bardziej zrównoważone spożywcze łańcuchy dostaw.

W zeszłym roku podążaliśmy ścieżką wyznaczoną przez Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Podjęliśmy niezbędne kroki, które pozwolą nam stworzyć opartą na wiedzy podstawę działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Oto kilka z nich: Niedawne wdrożenie nowego systemu zarządzania KPI do monitorowania najważniejszych wskaźników zrównoważonego rozwoju i śledzenia postępów. Kolejnym przykładem jest także przeprowadzenie podwójnej oceny istotności na początku bieżącego roku.

Są to niezbędne kroki do zapewnienia namacalnego wglądu w postępy naszej firmy w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na rok 2025. Aby osiągnąć te ambitne cele, w ubiegłym roku między innymi wdrożyliśmy politykę w pełni elektrycznych samochodów na kluczowych rynkach oraz zainstalowaliśmy ponad 8000 paneli słonecznych na dachu nowego magazynu w holenderskim Ridderkerk.

Według naszej wizji zrównoważony rozwój jest siłą napędową fundamentalnych zmian w naszym sektorze. Jednak kluczem do sukcesu jest ścisła współpraca wszystkich elementów łańcucha. Wraz z klientami, plantatorami i innymi zainteresowanymi stronami wierzymy, że każdy krok w odpowiednim kierunku może mieć duży wpływ na zmiany.

Pełna treść Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju jest dostępna tutaj.